REPLACE – Učinimo grijanje i hlađenje u europskim učinkovitijim, ekonomičnijim, čistijim i klimatski-prihvatljivim

Solarthermie Montage Copyright Austria Solar - Sonnenkraft
© Austria Solar/ Sonnenkraft
U Europi sektor grijanja i hlađenja čini 50% ukupne krajnje potrošnje energije, sa preko 68% učešća uvezenog prirodnog plina. Stoga, smanjenje potrošnje energije i povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ovom sektoru predstavlja ključ uspješne Energetske Unije.

Konkretno, činjenica da od ukupno 120 milijuna instaliranih sustava grijanja prostora u Europi, 80 milijuna trenutno pripada energetskom razredu C ili D, poticaj je za potrošače da što prije zamijene uređaje učinkovitijim i zelenijim alternativama.
Projekt REPLACE, koji se implementira u okviru EU projekta Horizon 2020, ima za cilj podržati europske energetske, klimatske, okolišne, gospodarske i socijalne ciljeve do 2030. i 2050. godine, poticanjem postupne zamjene neučinkovitih i starih obnovljivih sustava grijanja i hlađenja. Projekt je usmjeren na potrošače, investitore / vlasnike kao i posrednike (instalatere, dimnjačare i savjetnike) i pomaže im u donošenju informiranih odluka.

Sve aktivnosti koje uključuje projekt REPLACE usmjerene su na informiranje i motiviranje krajnjih potrošača da svoje stare i neučinkovite uređaje za grijanje i hlađenje zamijene boljim, ekološki prihvatljivim alternativama koje uz to imaju i prednosti novčanih ušteda, poboljšanja kvalitete zraka, komfora i sigurnosti snabdijevanja energijom (zbog korištenja lokalno dostupne energije sa stabilnim cijenama iz obnovljivih izvora). Zamjena uređaja za grijanje i hlađenje može povećati vrijednost nekretnine jer se vrši opskrba neiscrpnom obnovljivom energijom.
Podciljevi projekta „REPLACE“ su:
  • razumijevanje tržišta topline, kao i raspoloženje i potrebe krajnjih potrošača, posrednika (poput instalatera, dimnjačara, konzultanata) i investitora,
  • identificiranje i smanjenje tržišnih prepreka i poticanje pogodnog okruženja kao i boljih i pouzdanijih usluga,
  • poboljšanje okvirnih uvjeta, sigurnosti planiranja i ulaganja,
  • bolje informiranje svih investitora o prednostima zamjene sustava grijanja i hlađenja, u skladu s njihovim potrebama i interesima,
  • omogućiti potrošačima u donošenju informiranih odluka potrošača, podstičući održivo energetsko ponašanje,
  • ojačati povjerenja krajnjih korisnika u posrednike i pouzdanost obnovljivih sustava grijanja i hlađenja, kao i dobavljače (usluge) povezane za te sustave grijanja i hlađenja
  • prijenos znanja iz naprednih u manje napredne zemlje na ovom polju, na primjer, obukom instalatera u zemljama Jugoistočne Europe,
  • izrada i provođenje kampanja prilagođenim lokalnim uslovima za prevladavanje barijera u 10 europskih pilot regija, testiranjem, usmjeravanjem i poboljšanjem na licu mjesta i
  • rezultate projekta staviti na raspolaganje i drugim zemljama i regijama.
Pored toga, REPLACE podržava korištenje regionalnih obnovljivih izvora energije (kao što su solarna energija, ambijentalna toplota ili biomasa) i opreme za grijanje i hlađenje (kao što su kotlovi na biomasu ili korištenje solarnih kolektora) proizvedenih proizvedene u EU, kako bi se riješilo pitanje energetskog siromaštva i smanjili rizici nemogućnosti grijanja.
REPLACE želi poboljšati koordinaciju u lokalnom okruženju za provedbu kampanje u deset odabranih regija od zapadne preko srednje do jugoistočne Europe sa preko 8 milijuna stanovnika.

U cilju provođenja učinkovite kampanje, REPLACE:
  • utvrđuje zahtjeve za provedbu aktivnosti vezanih za infrastrukturu, propise i zakone,
  • istražuje način razmišljanja i potrebe,
  • koristi lekcije naučene iz prethodnih projekata i
  • razvija akcijske planove prilagođene svakoj pilot regiji.
© Nik MacMillan/Unsplash
Ključni čimbenik za prilagodbu aktivnosti kampanje REPLACE različitim regionalnim potrebama su lokalne radne skupine. Radne skupine okupljaju sve ključne sudionike u svakoj regiji - lokalne samouprave, udruge potrošača, instalatere, energetske tvrtke i profesionalna udruženja - kako bi pripremili teren za regionalnu kampanju i usmjerili širok spektar aktivnosti koje uključuje REPLACE.

Kao osnovni pristup, REPLACE povezuje razne djelatnosti koje imaju stalni pristup potrošačima (poput dimnjačara ili instalatera) i donositelje politika, kako bi razvio zajedničke aktivnosti sa maksimalnim učinkom. REPLACE pruža podršku lokalnoj radnoj skupini, komunikacijskim okvirom i specifičnim akcijama usmjerenim na potrebe svih relevantnih dionika.
Polazna točka akcije je izazovna: Općenito govoreći, sustavi grijanja i s njima povezane odluke doimaju se krajnjim potrošačima "nezanimljivim" i „neprivlačnim“ te se zbog toga korisnici rijetko odlučuju na dobrovoljno učešće. Stoga se zastarjeli sustavi grijanja mijenjaju samo kad potpuno zakažu ili su pri kraju radnog vijeka - to obično znači da nema vremena za donošenje informiranih odluka ili za promjenu izvora energije. Za postizanje promjena potrebno je puno informacija i savjetovanja s ljudima iz različitih sektora. U mnogim slučajevima, potrošači nemaju dovoljno novca za ulaganje u potencijalno skuplje sustave grijanja i hlađenja s nižom emisijom CO2, čak i ako su troškovi životnog ciklusa znatno niži i rizik manji.

Projektom REPLACE se žele riješiti ti i drugi  izazovi i barijere na lokalnom nivou, razvijanjem i testiranjem kampanja za zamjenu sustava prilagođenih lokalnim uslovima – po prvi put paralelno u deset europskih pilot regija na kojima živi 8 milijuna stanovnika. Kampanje za zamjenu sustava bi trebali pokrenuti i podržati partneri na projektu kroz lokalne radne grupe, okupljajući za istim stolom: vlasti, krajnje potrošače, instalatere, dimnjačare, energetske savjetnike, kompanije za snadbdijevanje energijom, kreatore politike i ostale ključne aktere.
Lokalna radna grupa će, koliko je to u njenoj moći, stvoriti pogodno okruženje, ponuditi atraktivna „rješenja za zamjenu“ i omogućiti krajnjim potrošačima donošenje informiranih odluka. Na temelju preliminarnih istraživanja, elementi pomenutih rješenja za zamjenu, u najboljem slučaju, sadržavat će sljedeće:
  • „oznaka starosti kotla“ koju će davati firme koje se bave dimnjačarskim uslugama – osim što poboljšava informiranost potrošača olakšava i prikupljanje podataka za lokalne radne grupe na osnovu kojih će planirati i izraditi karte sa informacijama o zamjeni,
  • nezavisne energetske savjetnike, koji rade na principu „sve na jednom mjestu“, besplatno i na licu mjesta (osim izbora pristiglih ponuda), koji  intenzivno savjetuju o adekvatnim novim sustavima grijanja koji koriste obnovljive izvore energije, vodeći računa o tome da odgovarajući „sveobuhvatni paket“ ponuda bude kompletan i uporediv,  rade na praćenju zadovoljstva kupaca u pogledu poduzetih tehničkih i proceduralnih mjera.
  • „sveobuhvatni paket“ koji će nuditi odabrani instalateri „i u čijoj ponudi će biti „paket zbrinjavanja“ koji će sadržavati sve troškove i usluge potrebne za:
   • zbrinjavanje dotrajale opreme i energenta,
   • ugradnju i puštanje u rad novog sustava, uključujući električne instalacije itd.
   • (eventualna) privremena, mobilna rješenja grijanja za prevazilaženje do uspostave željenog sustava, kao i
   • prijave za dozvole i subvencije, ako postoje.
  • „paket finansiranja“, odnosno javne vlasti
   • ponuditi finansijske podsticaje ili premostiti postojeće prekide u finansiranju,
   • pregovarati sa bankama o predviđenim i atraktivnim ratama kredita (po mogućnosti da su u visini ili ispod iznosa godišnje uštede novca zbog promjene goriva),
   • pregovarati sa dobavljačima održivih sustava za grijanje i hlađenje u cilju ostvarenja popusta na opremu ili gorivo i
   • odobriti hipotekarne kredite u slučaju energetskog siromaštva kod starijih osoba koji imaju poteškoće sa dobijanjem kredita,
  • „zajedničke akcije“ koje se odnose na provođenje mjera energetske učinkovitosti prije ili istovremeno sa zamjenom sustava grijanja, koje su zajednički organizovane (od strane javnih organizacija), kao što su:
   • toplotna izolacija plafona gornjeg sprata, na primjer kod porodičnih kuća,
   • implementacija jeftinih i jednostavnih mjera za provjeru sustava grijanja, ili
   • zajednička kupovina sustava za iskorištenje solarne energije, sa grijnim elementima koji koriste toplu vodu ili split sustavima za hlađenje (preporučeni od strane topten.eu)
Moguća su odstupanja od preliminarnog koncepta (izrađenog u ranoj fazi planiranja projekta), u zavisnosti od lokalnih uslova i mogućnosti.
Za praćenje cjelokupnog koncepta provedbe, koji se sastoji od gore navedenih rješenja, lokalna radna skupina u svojoj kampanji za zamjenu sustava grijanja i hlađenja će provesti najmanje šest pratećih aktivnosti od navedenih aktivnosti u nastavku:
  1. REPLACE informativni štandovi u Općinama ili na javnim mjestima,
  2. “Dani otvorenih vrata” u domaćinstvima koja su izvršila zamjenu sustava grijanja/hlađenja
  3. Studijsko putovanje i obilazak sustava
  4. Označavanje kuća, prema utjecajima na klimatske promjene,
  5. Tri webinars-a o korištenju “kalkulatora za zamjenu sustava grijanja”
  6. Šest besplatnih studija izvodljivosti zamjene kotlova u određenoj regiji,
  7. Informativni štandovi na sajmovima, okupljanjima instalatera i slično
  8. Informativni štandovi o hlađenju i klimatizaciji
  9. Izlaganje mobilnog spremnika za grijanje, na primjer kao dio “carefree packages”
  10. Predstavljanje dobavljača energije/kompanija za pružanje energetskih usluga/montažera koji su i izvođači
  11. Predstavljanje instalacijskih programa (dobavljača opreme) i izvođača (planiranje, finansiranje)
  12. predstavljanje sustava multifunkcionalnih fasada
Za implementaciju kampanje najvažnije su komunikacijske strategije  za ciljane skupine sa različitim mrežnim i izvanmrežnim marketinškim aktivnostima (know-how i show-how). Ovim paketom aktivnosti REPLACE će stvoriti potrebni impuls  za donošenje zajedničkih rješenja koja će pomoći lokalnom stanovništu i omogućiti ulagačima u drugim regijama i zemljama da ponove slične pristupe, čineći grijanje u Europi učinkovitim i klimatski pogodnim.
Christopher Burns - Unsplash
© Christopher Burns/Unsplash
REPLACE provodi regionalne kampanje kojeje moguće replicirati i učiniti održivima tako što:
 • su svi materijali dostupni,
 • pruža alate za kampanje, npr. smjernice za krajnje korisnike, posrednike i investitore,
 • prezentira uspješne primjere,
 • pruža materijal za obrazovanje i održavanje regionalnih trening seminara,
 • poboljšava politike i poslovanje.
Kroz projekt će se razviti i osnovni alat nazvan "REPLACE - Kalkulator za vašeg sustava grijanja". Alat će pomoći u podizanju svijesti potrošača i ulagača o novčanim i drugim prednostima zamjene sustava grijanja i hlađenja i pružit će impuls za zajedničko djelovanje.
Zemljopisni fokus ZAMJENE nalazi se u zapadnoj, srednjoj i jugoistočnoj Europi: obuhvaća 9 zemalja sa 10 reprezentativnih ciljnih regija i ukupno 8,3 mil stanovnika:
  • Austrija: Savezna država Salzburg
  • Bosna i Hercegovina: Kanton Sarajevo
  • Bugarska: Planinska regija Rodopa
  • Hrvatska: Primorsko- goranska županija, Grad Zagreb uklj. tri pogranične županije
  • Njemačka: Bavarian Oberland
  • Sjeverna Makedonija: Skoplje
  • Republika Srbija: Grad Šabac
  • Slovenija: Slovenija
  • Španjolska: Regija Castilla y León
Usredotočujući se na navedene regije, ZAMJENA istražuje širok spektar tehnologija grijanja i hlađenja i odgovarajuće obnovljive sustave. Projekt razvija pojedinačne pristupe, ispituje moguće sličnosti i generira rješenja koja se mogu podijeliti unutar i izvan ciljnih regija.
Dražen Balić
Energy Institute Hrvoje Požar EIHP
Savska cesta 163
10001 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 (0)1 6326 286
dbalic@eihp.hr
www.eihp.hr

Iva Tustanovski
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske REGEA
Andrije Žaje 10
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 3098 315
itustanovski@regea.org
http://www.regea.org/