Акценти на REPLACE в Австрия – От юли 2022 г. австрийските домакинства имат достъп до нова уеб-базирана услуга за обслужване на едно гише за подмяна на котли на нафта и природен газ

След повече от година консултации със заинтересованите страни и работа по разработването и внедряването в Австрия започна да функционира уеб-базирана система за обслужване на едно гише за подмяна на домашни отоплителни котли – от отоплителни системи на нафта, природен газ или електричество към системи на ВИ и централно отопление.

Младите семейства, които влизат в нов дом, често нямат време да подменят старата отоплителна система и нямат възможност да се консултират за всички необходими съпътстващи дейности. В същото време възрастните хора, живеещи в къщи, построени през 70-те и 80-те години на миналия век, отопляващи се със стар, амортизиран котел на нафта или газ в мазето, често не са подготвени за смяната. Понякога те се надяват, че “следващото поколение ще реши този проблем”. С цел да се предложи на хората всичко необходимо за подмяната на отоплението чрез един централен доставчик или едно лице за контакт, което да координира всички въпроси, бе разработена услугата за обслужване на едно гише за подмяна на котли.

Идеята се зароди в процеса на изпълнение на проекта REPLACE през 2020 г. по време на консултации с местната работна група в Австрия, включваща специалисти в областта на жилищното отопление. Изпълнението се ръководеше от Австрийската енергийна агенция с финансовата подкрепа и в сътрудничество с експертите от Федералното министерство за опазване на климата и Департамента за енергийна икономика и енергийно консултиране към Правителството на провинция Залцбург. В началото на процеса тримата водещи партньори разработиха комплексен пакет за обслужване при подмяна на котли. Той бе съгласуван и одобрен от местните инсталатори, производителите на котли, търговците на едро на оборудване и компаниите за енергийни услуги.

Основата идея на комплексната услуга е, че доставчикът е единствено лице за контакт, което координира и контролира всички дейности и предоставя всички необходими договори за изпълнението на подмяната в едно домакинство. В 90% от случаите услугата обхваща всички дейности  по подмяната и определя задължителните критерии за гарантиране на качеството и енергийната ефективност. Критериите включват например задължителни обществени енергийни консултации за внедряване на решения, които са най-подходящи за дадения обект, минимални мерки за енергийна ефективност/спестяване и предлагане на мобилни отоплителни системи в случай на авария в рамките на 24 часа след установяване на контакт. Освен това се предлагат и доброволни комплексни услуги – в т.ч. топлинно обновяване на сграда(и) (сградни компоненти), разчистване на мазета или тавани, инсталиране на фотоволтаици, слънчево отопление и др.

Уебплатформата е пусната онлайн през юли 2022 г. и дава възможност на домакинствата да се свързват с доставчици на комплексни услуги. Потребителите попълват опростен формуляр и системата им предоставя контакти на доставчици в района, които могат да изпълнят предписаните от енергийната консултация подходящи дейности или други необходими допълнителни услуги. Платформата е разработена за пилотния регион на REPLACE – Провинция Залцбург, но може да бъде разширена и за други австрийски провинции.

В момента обаче потенциалните доставчици на комплексни услуги се въздържат от участие и предлагане на услуги през системата. Вследствие на енергийната криза и засилената подмяна на котли графиците на инсталаторите са запълнени за година напред. Освен това доставката на голяма част от компонентите отнема от 9 до 12 месеца, което прави невъзможно калкулирането на обвързващи цени. В момента дори получаването на оферта от инсталатор е свързано с дълго чакане – обичайна практика са списъците с чакащи домакинства. Огромното търсене е довело до превръщането на борсата за отоплителни системи в пазар на продавачите, където инсталаторите едва успяват да отговорят на търсенето и не са дотам стимулирани да предлагат комплексни услуги, поради липсата на конкуренция.

Комплексната услуга или условията за участие (задължителни) за доставчиците на комплексни услуги включват съответно елементи и процедури за гарантиране на качеството. По този начин услугата осигурява добра база за подмяна на котли в енергийно бедни домакинства, тъй като в Австрия тези домакинства получават до 100% от сумата на инвестицията чрез (ограничена) еднократна субсидия. Процедурите за гарантиране на качеството и задължителните услуги, включени в комплексната услуга, отговарят на специални изисквания.  Остава надеждата, че пазарните условия скоро ще се облекчат, за да може в близко бъдеще да се натрупа опит с това уникално пилотно действие.

Cookie Consent with Real Cookie Banner