Акценти на REPLACE в Босна и Херцеговина: Нововъведения в условията на световна енергийна криза – предпроектни проучвания на REPLACE помагат за преодоляване на пречките пред екологосъобразното отопление

Подмяната на отоплителна система е комплексен процес. Той изисква съобразяването на множество фактори, за да може подмяната да се извърши по най-добрия и ефективен начин. Дейностите и инструментите на проекта REPLACE предлагат новаторски подход към процеса на подмяна, за да бъде той лесен за разбиране и достъпен не само за професионалистите, но и за потребителите.

Разработването на предпроектни проучвания за подмяна на отоплителните системи е една от иновативните дейности, представени и предложени за първи път на крайните потребители в Кантон Сараево (целевият регион от Босна и Херцеговина в проекта REPLACE), при това напълно безплатно. Благодарение на проучванията, домакинствата научават кои са най-подходящите за тях системи за отопление, както и какви биха били ползите от извършването на подмяна.

Събиране на данни за изготвянето на предпроектно проучване в един от информационните центрове

Тази инициатива е изключително важна за насърчаването на преминаването към по-устойчиви решения за отопление на жилищата, особено във време, когато гражданите на Кантон Сараево са изправени пред последствията от световната енергийна криза, високите цени на пелетите и бедността като цяло. По отношение на цените на пелетите, тяхното увеличение през септември 2022 г. с близо 150% в сравнение с предходната година демотивира потребителите да преминат към отоплителни системи, използващи този вид енергия. Ето защо е много важно на крайните потребители да се предоставят всички инструменти и информация, които могат да им помогнат да подменят отоплителните си системи по най-ефективния и рентабилен начин.  

Гражданите проявиха голям интерес към предпроектните проучвания по време на информационната кампания на REPLACE, проведена в информационните центрове на общините от целевия регион. В тази връзка бяха събрани данни от крайните потребители, след което специалистите от екипа на Enova започнаха да изготвят предпроектни проучвания и да дават допълнителни консултации. До момента са изготвени общо 6 предпроектни проучвания за подмяна на отоплителни системи в жилищни сгради на територията на общините Илиаш и Нови Град Сараево, а до края на проекта се планира да бъдат завършени още поне 4 проучвания. Намерението е тази дейност да продължи и след края на проекта и да се превърне в стандарт при подмяната на отоплителни системи на домакинствата в Кантон Сараево, а също и в цяла Босна и Херцеговина.

Cookie Consent with Real Cookie Banner