Акценти на REPLACE в България – От стари котли на въглища към ефективни отоплителни технологии – два примера за това, как с помощта на калкулатора на REPLACE домакинства в България планират смяна на системите за отопление

Калкулаторът на REPLACE предоставя ценна помощ на домакинствата в Родопския регион в България при избора на най-добра технология за отопление. В резултат от съвместната работа на българския партньор в проекта REPLACE – ЧИЕЦ и две домакинства от Брацигово бяха идентифицирани най-подходящите отоплителни технологии за съответните сгради, бяха изчислени експлоатационните разходи, срока за изплащане на инвестициите и потенциалните спестявания на средства и емисии на СО2.

Малката къща от 55 m2 в Брацигово преди подмяната на отоплението

Първото домакинство обитава малка къща с площ 55 m2, която понастоящем се отоплява с индивидуални печкии на дърва и въглища (разходът на енергия е 8 m3 дърва за огрев и 0.5 m3 въглища). Калкулаторът показа, че най-добрият вариант е да се инсталира котел на дърва с вътрешна разпределителна система. Новото решение изисква инвестиция в размер на около 5,000 лева, но благодарение на високата ефективност, експлоатационните разходи биха намалели с 41%, а инвестицията би се изплатила за 10 години. По-ниското потребление на гориво предполага по-лесна поддръжка и по-малко въглеродни емисии. Последното, след включването на домакинствата в европейската система за търговия с емисии ETS 2, би довело до допълнителни финансови икономии.

Второто домакинство обитава по-голяма къща (168 m²). Тя се отоплява със стар котел, използващ дърва за огрев и въглища, с общо енергийно съдържание (калоричност), равняващо се на 9.85 m3 дърва за огрев. Според калкулатора на REPLACE най-подходящото решение за тази къща е нов и по-ефективен котел на дърва, което ще спести над 500 лева от годишните експлоатационни разходи на домакинството и ще се изплати за 10 години. Допълнителните предимства се изразяват в облекчена поддръжка и по-малки изисквания към условията за съхранение, както и в намаление на емисиите на СО2 с 80%.

Друг вариант е инсталирането на термопомпа въздух-вода. Въпреки спестяването на близо 520 лева от годишните експлоатационни разходи, инвестицията в термопомпа обаче не би се изплатила в рамките на експлоатационния ѝ срок, поради високата първоначална цена (близо 23,000 лева). Във всеки случай този вариант не бива да се пренебрегва, тъй като носи много други преимущества – автоматизация, отсъствие на необходимост от транспортиране и съхранение, съществено намаление на емисиите на СО2.

По-голямата къща в Брацигово от 168 m2 преди подмяната на отоплението
Cookie Consent with Real Cookie Banner