Акценти на REPLACE в Хърватия: Отопление и охлаждане с възобновяеми енергийни източници в туристическа дестинация – ден на отворените врати в Хърватия

Остров Мали Лошин в Адриатическо море е популярна ваканционна дестинация в Хърватия. Потреблението на енергия на острова през лятото е значително, поради необходимостта от охлаждане на къщите не само за нуждите на населението, но и на туристите. На 12 април 2022 г. енергийният институт Хрвойе Пожар (EIHP), който е партньор в проекта REPLACE, организира ден на отворените врати на острова, за да покаже как може да се задоволи потреблението на енергия със системи, използващи възобновяеми енергийни източници.

EIHP и кметството на Мали Лошин избраха къщата на г-н Шарлия, която има шест стаи и използва слънчеви панели и батерии за съхранение на енергия. Г-н Шарлия често прекарва в нея летата си и освен това отдава помещения под наем на туристи. Затова през лятото, когато цялата къща трябва да се охлажда, за да се осигури комфорт на всички обитатели, потреблението на енергия е много високо.

На поканата на EIHP и кметството на Мали Лошин откликнаха 13 души, които, подобно на г-н Шарлия, търсят решение на проблема с охлаждането на къщите си. Някои от най-често задаваните въпроси бяха „Осигурява ли системата достатъчно енергия?“, „Какви са изискванията към поддръжката?“ и „Какъв е експлоатационният срок на оборудването?“.

Г-н Шарлия показа на място как работи системата и насърчи всички, които обмислят да изградят по-чисти и ефективни системи, да предприемат тази стъпка. Както той изтъкна: „Най-много се радвам, че се сдобих с независима и надеждна система“. За да бъде в състояние да отговаря също и на технически въпроси, г-н Шарлия доведе на събитието своя инсталатор, който е наблюдавал целия процес и е подбрал оборудването.

Що се отнася до осъществяването на събитието, EIHP може да се похвали с много добро сътрудничество с всички замесени участници: кметството на Мали Лошин, което помогна за намирането на мястото и покани гражданите, собственикът, който отвори дома си и охотно сподели опита си, и участниците, които проявиха голям интерес към темата.

Какво е заключението на EIHP след успешното провеждане на деня на отворените врати? Подобни събития могат да помогнат на всеки, който търси решение за преодоляване на проблема с високото потребление на енергия за отопление или охлаждане и иска да постигнат независимост от доставките и променящите се цени на енергоизточниците.

Cookie Consent with Real Cookie Banner