Втора среща на проекта REPLACE – виртуална и ползотворна

Втората среща на консорциума на проекта REPLACE се състоя на 19 и 20 май 2020 г. Тя трябваше да се проведе в Баварския Оберланд, Германия, който е партньор в проекта, но кризата с Covid19 наложи провеждането ѝ във виртуална среда. Освен 12-имата партньори, към екипа се включиха и трима членове на консултативния съвет:

Герхард Льофлер, началник на отдела за енергийна икономика и консултиране към Правителствената служба на провинция Залцбург; Хориа Петран, старши научен сътрудник и координатор на Румънския център за знания в областта на строителството към Националния институт за научни изследвания, развитие, градоустройство и устойчиво териториално развитие “URBAN-INCERC”; и Ейвин Скрейберг, старши научен сътрудник по стационарна биоенергия в SINTEF, Норвегия.

Партньорите по REPLACE имаха възможност да получат напътствия от членовете на Консултативния съвет относно текущата работа и основните теми на срещата, сред които анализа на рамковите условия за декарбонизацията на сектора на отоплението и охлаждането, проучването на нагласите, интересите и нуждите на целевите групи на REPLACE, разработването на инструменти за кампаниите по смяна на отоплението, като например матрица на отоплителната система, ръководства за потребителите, посредниците и инвеститорите и набирането на примери за добри практики. Друга важна тема бе сформирането на местни работни групи във всеки от регионите на проекта, консултативният съвет за които ще съдейства при подготовката и провеждането на регионалните кампании по смяна на отоплението.

Cookie Consent with Real Cookie Banner