Матрици на отоплението препоръчват технологии за отопление, оползотворяващи ВИ, за различните като тип и качество сгради (Доклад 4.1)

Матриците на отоплението, описани в Доклад D4.1, дават първоначална информация за това кои системи за отопление, базирани на възобновяема енергия или централно топлоснабдяване са най-подходящи за дадена сграда. Матриците са адаптирани към спецификите на конкретния регион по отношение на структурните и екологичните условия, строителни стандарти и икономическа жизнеспособност. 

Представени са два варианта на матрици на отоплението: единият е предназначен за еднофамилни и двуфамилни къщи, а другият за многофамилни сгради, хотели и др.  Системите за отопление на помещенията, базирани на ВИ, използват слънчева енергия, биомаса или околната топлина (вода, земя, въздух) чрез термопомпи.

Матриците са изготвени въз основа на австрийската инициатива за опазване на климата “klimaaktiv”.

Докладът е на английски език.

Cookie Consent with Real Cookie Banner