Обмяна на опит от предишни кампании за подмяна на отоплението и охлаждането и тяхното включване в програми на политиката, SWOT анализ на мерките на политиката (Доклад 2.4)

Докладът включва задълбочен преглед на вече свършената работа на национално и местно ниво по подмяна на неефективните системи за отопление и охлаждане. Той обхваща 22 кампании за популяризиране на ефективно оборудване за отопление и охлаждане в държавите и регионите на REPLACE, както и 5 допълнителни кампании в други региони.

Анализът показва, че кампаниите за подмяна на отоплението и охлаждането в целевите региони на REPLACE използват най-разнообразни подходи за постигането на една и съща цел.

Някои от тях директно насочват към подмяна на неефективното оборудване или косвено чрез насърчаване на енергийната ефективност посредством събития като дни на отворените врати, а също и общи финансови стимули на национално или местно равнище. В доклада са описани основните подходи за кампанията. Кампаниите на REPLACE ще се основават на вече проведени кампании в и извън целевите региони на REPLACE.

Докладът обхваща Австрия, Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания, Северна Македония, Словения, Сърбия, Хърватия и допълнително Великобритания, Дания и Чехия.

Докладът е на английски език.

Cookie Consent with Real Cookie Banner