Објавен е извештајот D2.2: Да го направиме греењето и ладењето одржливо – препреки, решенија и најдобри практики

Фокусот на извештајот D2.2 е на правните аспекти кои го попречуваат прифаќањето на пазарот на обновливите системи за греење и ладење. Препреките, нивните причини и последици се главна тема на овој извештај. Сложен проблем се појавува кај зградите на кои се применува Законот за домување. Покрај тоа, споделувањето на одговорности во енергетскиот сектор може да го отежни донесувањето на одлуки на локално ниво. Во таа насока беше испитано и дали постои средина за развој на пазарот на енергетски услуги и дали и како се охрабрува и поддржува употребата и унапредувањето на обновлива енергија.

Земји кои се вклучени во извештајот се Австрија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Германија, Северна Македонија, Србија, Словенија и Шпанија.

Извештајот е достапен на англиски јазик.

Cookie Consent with Real Cookie Banner