Ръководство за специалисти

Ръководството за специалисти е насочено към посредниците (инсталатори, коминочистачи, енергийни консултанти и др.) и инвеститорите (строителни предприемачи, собственици на сгради, енергийни доставчици, оператори на топлофикационни мрежи и др.). Докладът (който е наличен на езиците на всички държави, участващи в проекта, и на английски език) включва диференцирана информация за двете целеви групи относно причините за насърчаване и инвестиране в устойчиви решения за отопление и охлаждане, насоки за планиране, типични грешки, възможности за обучение, възможности за финансиране, бизнес модели, описание на технологии и др.

Cookie Consent with Real Cookie Banner