Скъпата енергия вкарва отоплението в ценови капан: Безплатни инструменти помагат при подмяната на отоплителните системи

Матрица на отоплението показва кои отоплителни системи са най-подходящи за различните типове сгради. Калкулатор за сравняване на системите за отопление изчислява годишните разходи и помага за намирането на най-доброто отоплително решение за дома.

София, август 2022 г. – „През последните две години цените на енергията нараснаха до нивата от петролната криза през 1973 г. Това изправя голяма част от домакинствата пред сериозни проблеми, породени от неимоверното оскъпяване на отоплението с нафта, природен газ и въглища“, казва управителят на Черноморския изследователски енергиен център Ангел Николаев, който ръководи дейностите на европейския проект REPLACE в България. „Ценовият капан“ може да бъде избегнат чрез смяна на остарелите, неефективни и сериозно замърсяващи околната среда системи за отопление. „Хората, които се отопляват с нафта, природен газ или въглища не само плащат скъпо, но и нанасят сериозни щети на средата, в която живеят, тъй като този тип отоплителни системи са едни от най-замърсяващите въздуха технологии“, продължава г-н Николаев. За да улесни преминаването към екологосъобразно и здравословно отопление, проектът REPLACE създаде два независими безплатни онлайн инструмента, които са налични на български език.

Матрица на отоплението

Матрицата на отоплението показва кои системи за отопление са най-подходящи за различните типове сгради.

https://www.enova.ba/matrixweb-Bul/index.html

Калкулатор за сравняване на отоплителните системи

Калкулаторът изчислява годишните разходи и помага за избора на най-добро технологично решение за конкретната сграда.

http://www.energieinstitut.at/tools/Replace/index.php?region=BG

Енергийно обновяване и пестене на енергия

Правилно е, преди да се пристъпи към смяна на отоплителната система, да се извърши енергийно обновяване на сградата. Това може да намали потреблението на енергия, а следователно и разходите, почти наполовина.  Дори малки и евтини мерки вършат голяма работа: „Например полагането на изолация на покрива спестява 15-20 % от енергията, необходима за отопление. За изпълнението на тази мярка често не е необходима външна помощ, а инвестицията се изплаща в изключително кратки срокове“, споделя Ангел Николаев.

Освен това, в интернет страницата на проекта REPLACE може да се намерят най-различни примери от практиката, съвети и хитрини. Ето един пример: Ако температурата на помещенията се намали само с 1 градус, това намалява потреблението на енергия с цели 6%! “Ако нагласите термостата на 21 градуса, вместо на 24, за целия отоплителен сезон ще намалите потреблението си на енергия с 18%“, обобщава Ангел.

Проектът REPLACE

Главната цел на проекта REPLACE е да информира и мотивира европейските граждани да подменят остарелите и неефективни системи за отопление с екологосъобразни алтернативи. Това ще помогне на Европа да постигне независимост от доставките на нефт, въглища и природен газ. Проектът, който се финансира от програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз, се изпълнява от Австрийската енергийна агенция и 11 партньори от десет европейски региона с близо 8 милиона население. Проектът ще завърши през април 2023 г., а това, което го прави уникален, е ангажирането на всички заинтересовани страни – политици, професионални сдружения, енергийни доставчици, крайни потребители и други и разработването на подходящи и специфични за регионите мерки.

https://replace-project.eu

Cookie Consent with Real Cookie Banner