Съвместен онлайн семинар на REPLACE и европейския портал BUILD UP – Към отопление и охлаждане с възобновяема енергия: подмяна на неефективните системи в жилищния сектор

Майският фокус на европейския портал BUILD UP бе намаляването на енергийното потребление на сградите. Партньорите по REPLACE се възползваха от тази възможност, за да организират на 31.05.2022 г. съвместно с портала BUILD UP и проекта HARP уебинар, посветен на подмяната на отоплителните системи, използващи изкопаеми горива.

Панелистите разискваха пречките и стимулите пред отоплението и охлаждането с възобновяема енергия. Отдолу нагоре: Херберт Третер (Австрийска енергийна агенция, Австрия), Владимир Джорджиевски (Център SDEWES, Северна Македония), Ангел Николаев (Черноморски изследователски енергиен център, България), Дражен Балич (Енергиен институт Хрвойе Пожар, Хърватия), Игнасио Масиас Родригес (ESCAN, Испания), Стефан Дрекслмайер (Energiewende Oberland, Германия), Федерика Сабати (European Heating Industry, ЕС), Карина Кнаус (Модератор, Австрийска енергийна агенция, Австрия)

В първата част на семинара бяха представени най-важните резултати от проектите и рамковите условия за подмяната на остарелите системи за отопление, използващи изкопаеми горива, със системи, оползотворяващи възобновяеми енергийни източници. Партньорите по REPLACE представиха калкулатора за сравняване на отоплителните системи за изчисляване на проекти за подмяна на отоплението и двата наръчника, даващи насоки на крайните потребители и професионалистите за процеса на подмяната. Федерика Сабати представи онлайн инструмента HARP, който позволява на потребителите и професионалистите да оценят енергийния клас на настоящата отоплителна система и да калкулират енергийните спестявания, които би могло да се постигнат с нейната подмяна. 

Имайки предвид високото потребление на енергия на сектора на отоплението и охлаждането в Европа (50%) и огромния брой инсталирани неефективни системи (две трети от всички системи за отопление и охлаждане), и двата проекта целят да мотивират крайните потребители да подменят старите си и неефективни системи със съвременни екологични отоплителни решения, използващи възобновяеми горива.

Участниците в последвалата кръгла маса разгледаха състоянието на сектора на отоплението в техните държави и региони – от Западна до Централна и Югоизточна Европа. Те обсъдиха и пречките пред подмяната на отоплението, най-важните сред които са недостигът на монтажници, нуждата от подсилване и разширяване на електропреносната мрежа, така че да може да отговори адекватно на енергопотреблението, например от нарастващия брой термопомпи, или пък разходите за подмяна и обновяване на отоплителните инсталации на енергийно бедните домакинства. 

Сред възможните решения и мерки участниците откроиха обслужването на едно гише, което от м. юни помага на крайните потребители в провинция Залцбург, Австрия, да подменят отоплителните си системи. Друг споменат подход са решенията, които могат да отговорят на острата нужда от информация на потребителите и същевременно да облекчат тежестта върху консултантите, например чрез онлайн инструментите като калкулатора на  REPLACE, матриците на отоплението или наръчниците. Енергийната криза също бе разгледана като възможност за преминаване към екологосъобразни инсталации, оползотворяващи ВИ, предвид високите цени на енергията и зависимостта от изкопаеми горива (нефт, газ и въглища) от Русия.

Видеозапис на семинара е предоставен на разположение на всички заинтересовани лица.

Още подробности относно рамковите условия, най-важните заключения, пречки и решения бяха представени по време на първия онлайн семинар на REPLACE, който се проведе през м. април 2022 г. в рамките на Световните дни на устойчивата енергия във Велс, Австрия.

Cookie Consent with Real Cookie Banner