Трета среща на партньорите в REPLACE – благодарност към консултативния съвет

Третата среща на консорциума по REPLACE се проведе на 9 и 10 декември 2020 г. Партньорите отново се събраха онлайн, вместо в Загреб, както бе планирано, но това не им попречи да представят и обсъдят нашироко инструментите и материалите, които предстои да бъдат завършени и предоставени на заинтересованите страни през 2021 г. Това са калкулаторът за смяна на отоплителната система, практически ръководства за потребители, инсталатори и инвеститори, както и добри примери от практиката в 9-те участващи държави.

Консорциумът получи последни съвети и напътствия от консултативния съвет относно изпълнението на плановете за провеждането на кампаниите в пилотните региони през 2021 и 2022 г., анализа на рамковите условия и предизвикателствата, рисковете и възможностите в регионите. Партньорите изказват благодарности на Герхард Льофлер (Правителство на провинция Залцбург, Австрия), Хория Петран (Национален институт за научни изследвания и развитие в строителството „URBAN–INCERC”, Румъния) и Ейвинд Скрайберг (Устойчива биоенергия, SINTEF, Норвегия) за тяхната безценна подкрепа!

Cookie Consent with Real Cookie Banner