REPLACE вебинар во соработка со ЕУ порталот BUILD UP – Транзиција кон обновливи извори на греење и ладење преку замена на неефикасните системи во резиденцијалниот сектор

Во мај, BUILD UP  порталот на ЕУ се фокусираше на тоа како да се намали потрошувачката на енергија во зградите. Вебинарот на REPLACE на 31.5.2022 година за постепено укинување на системите за греење со фосилни горива беше совршено прилагоден и се одржа во соработка со BUILD UP порталот на ЕУ и проектот HARP.

Панелистите разговараа за предизвиците и двигателите за обновливите извори на греење и ладење. Од доле кон горе: Herbert Tretter (АЕА, Австрија), Vladimir Gjorgievski (SDEWES-Скопје, Северна Македонија), Angel Nikolaev (BSERC, Бугарија), Dražen Balić (EIHP, Хрватска), Ignacio Macías Rodríguez (ESCAN, Шпанија), Stefan Drexlmeier (EWO, Германија), Federica Sabbati (EHI, EУ), Karina Knaus (Модератор, АЕА)

Првиот дел на вебинарот се фокусираше на клучните резултати од проектите и услови за замена на старите конвенционални системи за фосилни горива со обновливи извори. Партнерите на REPLACE ги претставија клучните онлајн алатки како што е REPLACE калкулаторот за пресметување на проекти за замена на греење и два прирачника кои ќе ги водат крајните корисници и професионалците низ замената. Федерика Сабати ја претстави онлајн алатката HARP која им овозможува на крајните корисници и професионалци да пресметаат која енергетска ознака има нивниот сегашен систем за греење и каква заштеда на енергија може да се постигне со замена.

И двата проекта имаат за цел да ги мотивираат крајните корисници да ги заменат своите стари и неефикасни системи со обновливи и климатски прифатливи системи за греење со оглед на високата потрошувачка на енергија за греење и ладење во Европа (50%) и големиот број на неефикасни инсталирани системи (два третини).

На тркалезната маса, учесниците ја презентираа состојбата со греењето во нивните земји и региони – од Западна до Централна и Југоисточна Европа. Тие, исто така, разговараа за бариерите за замена на греење како што се недостигот на инсталатери, зајакнувањето и проширувањето на електричната мрежа за да се задоволат потребите за електрична енергија на пр. зголемен број топлински пумпи или трошоци за размена на греење и реновирање за енергетски сиромашните домаќинства.

Како можни решенија и мерки учесниците го наведоа новодизајнираниот едношалтерски систем кој ќе ја олесни замената на системите за греење на крајните потрошувачи во Салцбург, Австрија. Друг пристап кој беше споменат се решенијата кои можат да ги информираат крајните корисници и во исто време да го олеснат товарот на инфо центрите, на пр. преку обезбедување онлајн алатки како што се REPLACE калкулаторот, матриците за системи за греење или прирачници. Енергетската криза претставува и можност да се направи побрз премин кон обновливи извори на енергија и климатски прифатливи системи, со оглед на високите цени на енергијата и зависноста од фосилните горива како нафта, гас и јаглен од Русија.

Вебинарот е достапен како видео снимка.

Дополнителни детали за рамковните услови, клучните резултати, бариери и решенија се исто така достапни во придонесот на првиот вебинар на REPLACE, кој се одржа во април 2022 година на Светските денови на одржлива енергија во Велс, Австрија.

Воедно тука се достапни и презентациите за декарбонизацијата на секторот за греење и ладење (проф. Невен Дуиќ, Катедра за енергија, енергетско инженерство и животна средина на Универзитетот во Загреб), REPLACE (Гашпер Штегнар, Центар за енергетска ефикасност на Институтот Јожеф Стефан (ЈСИ)), двата прирачници и примери за најдобра практика (Benedetta di Constanzo, WIP Renewable Energies) и калкулаторот REPLACE (Херберт Третер, Австриска енергетска агенција).

Cookie Consent with Real Cookie Banner