REPLACE моменти во Словенија: Холистичко енергетско реновирање во согласност со REPLACE – семејство од Љубљана, Словенија повеќе не треба да се грижи за сметката за енергија

Еден од моделите на REPLACE, примери на добра практика во Словенија е холистичкото енергетско реновирање на куќа на семејството Жупанич во Љубљана. Како што беше предвидено во проектот REPLACE, семејството инсталираше климатски прифатлив систем за греење, а во исто време ја намали потрошувачката на енергија преку мерки за реновирање. Куќата се наоѓа во густо населена област во Љубљана. Пред спроведување на работите, инвеститорот ги помина сите потребни чекори како што е опишано во прирачниците REPLACE.

Семејството го посети советодавното одделение за енергетика, каде што добија првични информации за тоа како да пристапат кон проектот за реновирање, за најдобрите опции во однос на системот за греење и за добивање субвенција. При изработката на проектот, тие го користеа REPLACE калкулаторот за системот за греење со помош на експерт од JSI. И иако веќе имаа приклучок на мрежата за греење со гас, врз основа на резултатот од калкулаторот и поддршката од експертот од JSI, решија да инвестираат во системи за греење базирани на обновливи извори. Процесот на дизајнирање на проектот со архитектот и инженерите се одвиваше од септември 2020 до мај 2021 година, додека реновирањето започна еден месец подоцна и беше завршено во август 2022 година.

Сеопфатното енергетско реновирање опфати широк спектар на имплементирани мерки, кои се движеа од енергетско реновирање на топлинската обвивка на зградата, преку поставување на енергетски поефикасни прозорци и влезни врати, инсталација на централен систем за вентилација со искористување на отпадната топлина и до инсталирање на топлинска пумпа воздух-вода. Со новото парно се постави и подно греење со нискотемпературен дистрибутивен систем. Новиот начин на греење го замени стариот котел со мазут, кој користеше греење со радијатори со режим на греење со висока температура (температура на водата при влез и излез 70/50 °C).

Семејството веќе е вселено и ужива во удобност што им ја пружа нивната енергетски ефикасна куќа. Во моментов, топлинската пумпа работи за подготовка на топла вода за домаќинство, бидејќи до сега сè уште нема потреба од загревање на објектот. Во сегашните енергетски кризи кога цените на гасот и другите енергетски извори постојано се зголемуваат, иднината е неизвесна за голем дел од градежните објекти. Употребата на топлинската пумпа како обновлив систем за греење гарантира задоволителен топлински комфор за ниска цена и го ослободува семејството Жупанич од преземање какви било мерки за да се избегнат високите сметки за енергија.

Cookie Consent with Real Cookie Banner