REPLACE (ZAMJENA) – Newsletter #2

REPLACE pokreće kampanju za uvođenje efikasnih sistema grijanja i hlađenja u Evropi: sa novim Kalkulatorom, krajnji korisnici i profesionalci mogu izračunati parametre za održive sisteme grijanja. Matrica pokazuje koji obnovljivi sistemi grijanja odgovaraju kojim tipovima objekata, a dva namjenska priručnika pomažu krajnjim korisnicima i profesionalcima da pređu na održive tehnologije grijanja. Svi alati su prilagođeni za deset projektnih regija, od Zapadne, preko Centralne, pa do Jugoistočne Evrope.

Teme u biltenu su:

  • REPLACE alati – spremni za akciju!
  • REPLACE kampanje u ciljanim regijama
  • REPLACE energetski samiti
  • Sažetak – novi REPLACE izvještaji.
Cookie Consent with Real Cookie Banner