Трет вебинар: REPLACE калкулатор, интерактивна матрица и локално адаптирана алатка за техно-економска пресметка на технологии за греење

Последниот од серијата вебинари кои беа дел од кампањите на REPLACE беше организиран на 4 април 2022 година преку платформата ZOOM. На настанот присуствуваа 24 клучни чинители, кои го претставуваат регионот КАГоП, како и некои други општини. Воедно, имаше и претставници од Агенцијата за енергетика, Електрани на Македонија, како и невладини организации и компании од областа на обновливо греење и ладење.

Continue reading “Трет вебинар: REPLACE калкулатор, интерактивна матрица и локално адаптирана алатка за техно-економска пресметка на технологии за греење”
Cookie Consent with Real Cookie Banner