Акценти на REPLACE в Германия: Посещение на частни и общински топлофикационни мрежи – за подражатели и бъдещи клиенти

Топлофикационните мрежи, захранвани с енергия от възобновяеми източници, освен че заменят индивидуалните отоплителни системи, снабдяват цели квартали с топлина, произведена по щадящ климата начин. В същото време те осигуряват независимост от колебаещите се цени на енергията и от доставките на нефт и природен газ от чужбина, и не на последно място пестят пари. Но как се планират, изграждат и експлоатират топлофикационни мрежи?

През пролетта на 2022 г. бяха организирани две екскурзии, по време на които заинтересовани подражатели и бъдещи клиенти имаха възможност да разгледат осем топлофикационни централи. Тези централи използват остатъчна горска дървесина, добивана в гъсто залесената област Оберланд, или както обясни енергийният консултант Андреас Шарли от Energiewende Oberland, „Дърветата не се изсичат, защото имаме нужда от дървесен чипс. Дървото се отсича за поддържане на гората, дърводобив и дървопреработване, но не и за производство на стърготини“.

Първата екскурзия включваше посещение при четирима фермери, които отвориха вратите на своите така наречени „селски топлофикационни системи“. Наред със селскостопанската си дейност те снабдяват с топлина семействата си и до дванадесет съседни домакинства.

Фермерите предоставят горските остатъци от дейността си за нуждите на топлофикационната система, използваща дървесен чипс, и по този начин създават добавена стойност и за собствените си стопанства. Те споделиха своя опит и дадоха ценни съвети за доброто планиране на стопанството, намирането на способни инженери в областта на ОВК, търсенето на подкрепа от неутрален партньор като Bürgerstiftung Energiewende Oberland, който може да предостави информация за наличните субсидии и ценообразуването. Четирите посещения се осъществиха в сътрудничество със заместника на регионалния фермер.

Втората екскурзия имаше за цел да запознае участниците с топлофикационните мрежи, стопанисвани от общините. Тези мрежи снабдяват с топлина общинските сгради – училища, детски градини и сгради на общинската администрация, както и частни домове. Представителите на местните власти, доставчиците на дървесен чипс, потенциалните инвеститори и гражданите имаха възможност да надникнат зад кулисите и да зададат въпроси, например за разработването, експлоатацията и устойчивото използване на енергийната дървесина или финия прах. Посещенията бяха организирани от Energiewende Oberland съвместно с местните общински власти.

И двете екскурзии бяха посрещнати с голям интерес и събраха общо 60 участници. Операторите и проектантите на инсталациите, както и  енергийният консултант Андреас Шарли от Energiewende Oberland предоставиха информация на място.

По същото време, на семинар, организиран от Energiewende Oberland в рамките на европейския проект REPLACE, близо 60 участници, сред които кметове, архитекти и енергийни консултанти, научиха какво трябва да се има предвид при планирането на топлофикационни мрежи.

Cookie Consent with Real Cookie Banner