Акценти на REPLACE в Северна Македония: Закупуване на система за отопление на многофамилна сграда? SDEWES разработи технико-икономически анализ за Северна Македония:

Закупуването на система за отопление, използваща възобновяема енергия, не само за собствената къща, но и за многофамилна жилищна сграда, ще бъде по-лесно, ако разполагате с предварителен анализ на рентабилността на инвестицията. Партньорът в REPLACE – SDEWES разработи технико-икономически анализ за представителна сграда в регион KaGoP, резултатите от който са многообещаващи.

Изследването включва оценка на икономическата жизнеспособност на колективно закупени инверторни термопомпи (въздух-въздух) и фотоволтаични системи, както и съвместно използване на енергията в многофамилна жилищна сграда. Анализът предоставя аналитична, технико-икономическа оценка, свързана с декарбонизацията на отоплението чрез колективно използване на чиста електроенергия, генерирана от фотоволтаични системи. За анализираната сграда, включваща седем домакинства, е установено, че те ще намалят значително сметките си и потреблението на енергия, и ще възвърнат инвестициите си за сравнително кратко време.  

Въз основа на реалистичен 3D симулационен модел на сградата, направен с помощта на софтуера PVSol и калкулатора за сравняване на отоплителните системи на проекта REPLACE, бе установено, че първичното потребление на електроенергия за отопление на сградата намалява 3 пъти, ако се използват термопомпи вместо резистивно отопление, а общото потребление на електроенергия, в т.ч. енергията за осветление, готвене, подгряване на вода и пр. намалява с около 34%. Освен това използването на електроенергия от мрежата допълнително намалява с 16-26%, ако на покрива на сградата се добави фотоволтаичен генератор.

Cookie Consent with Real Cookie Banner