Акценти на REPLACE в Словения: Цялостно енергийно обновяване в съответствие с REPLACE – семейство от Любляна, Словения, няма да се тревожи за сметките си за енергия

Една от добрите практики на REPLACE в Словения включва цялостно енергийно обновяване на къщата на семейство Жупанич в Любляна. Съгласно предписанията на проекта REPLACE семейството инсталира екологосъобразна отоплителна система и санира къщата си, което допълнително допринася за намаляването на потреблението на енергия. Къщата се намира в гъсто населен район на Любляна. Преди същинското изпълнение на строително-монтажните работи инвеститорът премина през всички етапи, описани в наръчниците на REPLACE.

Семейство Жупанич посети бюрото за енергийни консултации, където получи първоначална информация за това как да подходи към проекта за ремонт, кои са най-подходящите технологии за отопление и как може да получи субсидия. Специалистите от JSI – партньор в проекта REPLACE – им съдействаха за разработването на проекта, като използваха калкулатора за сравняване на отоплителните системи. Въпреки че къщата вече е била присъединена към газовата отоплителна мрежа, въз основа на резултатите от калкулатора и консултацията със специалистите, семейството в крайна сметка реши да инвестира в система, използваща възобновяеми енергийни източници. Изготвянето на проекта съвместно с архитекта и инженерите продължи от септември 2020 г. до май 2021 г., а същинското обновяване започна месец по-късно и приключи през август 2022 г.

Цялостното енергийно обновяване включваше широк спектър от мерки, в т.ч. енергийно обновяване на сградната обвивка, монтиране на енергийно ефективни прозорци и входни врати, инсталиране на вентилационна система с оползотворяване на отпадна топлина и инсталиране на термопомпа въздух-вода. С новата отоплителна система бе инсталирано и подово отопление с нискотемпературна разпределителна система. Новият метод на отопление замени стария котел на мазут, който използваше радиаторно отопление с високотемпературен режим (температура на водата на входа и изхода 70/50 °C).

Семейството вече се е настанило и се радва на топлинния комфорт, който им осигурява енергийно ефективната къща. Понастоящем термопомпата работи за целите на подгряването на водата за битови нужди, тъй като до момента все още няма нужда от отопление на сградата. В условията на сегашната енергийна криза, когато цените на природния газ и другите енергийни източници непрекъснато се повишават, бъдещето на голяма част от сградния фонд е неясно. Използването на термопомпа, като система за отопление с ВИ, гарантира задоволителен топлинен комфорт на ниска цена и освобождава семейство Жупанич от необходимостта да предприема допълнителни мерки за избягване на високите сметки за енергия.

Cookie Consent with Real Cookie Banner