Кампания за подмяна на отоплението в Родопския регион, България

Месец септември бе белязан от серия събития в Родопския регион, посветени на устойчивото отопление и строителство. Организатори на събитията бяха ЧИЕЦ в рамките на проекта REPLACE и ЕнЕфект в рамките на проекта nZEB Roadshow, а специализираните изложения на открито и семинарите и обученията на закрито се проведоха от 2-ри до 4-ти септември в Пазарджик, и от 23 до 25 септември в Смолян. Посетителите на изложенията имаха възможност да се консултират безплатно с енергийните експерти на двете организации и да научат подробности за различните екологосъобразни технологии за отопление от представителите на строителните и инженерните компании.

Докато навън течаха изложенията, на закрито се провеждаха обучения за различните целеви групи: инсталатори, инженери, доставчици на технологии и материали за отопление и строителство, общински власти, енергийни агенции и домакинства. На обученията бяха разисквани теми, касаещи европейската и националната политика, тенденции, технически решения, социално-икономически и екологични въпроси, източници за финансиране и т.н.

Българският партньор по REPLACE продължава усилията си по създаването на информационни центрове в родопските общини. Общинските администрации разпространяват сред местните домакинства печатни материали – технологични информационни фишове, информация за добри практики за подмяна на отоплителните инсталации, ръководства и др. Освен това местните администрации редовно информират гражданите относно новините и резултатите от проекта чрез своите уебсайтове и канали в социалните мрежи.

Cookie Consent with Real Cookie Banner