Отзвук от последната среща на консорциума по REPLACE през март 2023 г.

В рамките на проекта REPLACE бяха изготвени множество материали и бяха инициирани редица дейности в помощ както на домакинствата, така и на професионалистите и лицата, вземащи политически решения, при прехода към щадящо климата отопление. Как резултатите да бъдат предоставени в компактна форма в бъдеще, беше темата на последната среща на консорциума по проекта, състояла се на 22 март 2023 г. в Брюксел.

Партньорите се разбраха да изготвят доклад, който ще обобщи всички мерки на политиката, разработени по проекта. Друг доклад ще разгледа аспектите, свързани с пола, енергийната бедност, ефекта на бумеранга и ефекта на блокиране, които следва да се вземат предвид при проектирането на прехода към екологосъобразно отопление. Ще бъдат обобщени и описани колективните действия, организирани в рамките на проекта, които могат да насърчат подмяната на отоплението. Сред тях са например съвместното и, съответно, по-евтино закупуване на отоплителни системи, или създаването на логистичен център за различни видове твърда биомаса с цел уеднаквяване на качеството на горивата и постигане на по-благоприятни цени за крайните потребители. Публично достъпните резултати ще включват също изводи на REPLACE в областта на политиката и окончателен доклад за резултатите от проекта, чийто дизайн бе обсъден на срещата.

В проведена дискусия с отговорника за проекта от страна на Европейската комисия Ана Син Багес бе засегната темата за пригодността на термопомпите въздух-въздух за регионите на проекта. Тази технология е част от матриците на проекта REPLACE за България. Тя също така е част от инструмента за предпроектни проучвания, специално разработен от SDEWES за пилотния регион Северна Македония за целите на подмяната на системите за директно отопление с електричество чрез комбиниране на покривни фотоволтаични модули с децентрализирани инверторни термопомпени решения в съществуващи сгради с по-голям обем. От друга страна, в региони с по-студен климат като Австрия, в някои провинции термопомпите въздух-вода, които са дори по-ефективни от термопомпите въздух-въздух, не отговарят на условията за получаване на еднократни субсидии за съществуващи сгради, които искат да се откажат от използването на нафта или газ. В Хърватия и Словения термопомпите въздух-въздух понякога се използват за охлаждане на единични стаи, особено в съчетание с фотоволтаични инсталации, за да се намалят разходите за електроенергия. За отопление в по-студени региони, разположени на по-голяма надморска височина, обаче пелетите се оказват по-подходящи, според партньорите по проекта. Проектът REPLACE завършва в края на м. април 2023 г. Заключителните доклади ще бъдат публикувани на интернет страницата и ще бъдат разпространени чрез социалните медии и комуникационните канали на партньорите.

Cookie Consent with Real Cookie Banner