Прирачник за замена на системи за греење – За инсталатери, чистачи на оџаци и инвеститори

Прирачникот за професионалци е ориентиран кон посредници (на пр. оџачари, инсталатери, енергетски консултанти, итн.) и инвеститори (на пр. градежници, сопственици на станови, добавувачи на енергија и оператори на ЦТС, итн.). Извештајот (на сите јазици на проектите партнери и англиски) вклучува голем број различни информации за овие целни групи, за тоа зошто да се промовираат и инвестираат во одржливи решенија за греење и ладење, упатства за планирање, типични грешки, опции за обука, можности за финансирање, деловни модели, технолошки информативни листови, вклучувајќи начини за подобар пристап до клиентите за продажба на опремата или системите итн.

Cookie Consent with Real Cookie Banner