Прирачник за замена на системи за греење – За инсталатери, чистачи на оџаци и инвеститори

Прирачникот за професионалци е ориентиран кон посредници (на пр. оџачари, инсталатери, енергетски консултанти, итн.) и инвеститори (на пр. градежници, сопственици на станови, добавувачи на енергија и оператори на ЦТС, итн.). Извештајот (на сите јазици на проектите партнери и англиски) вклучува голем број различни информации за овие целни групи, за тоа зошто да се промовираат и инвестираат во одржливи решенија за греење и ладење, упатства за планирање, типични грешки, опции за обука, можности за финансирање, деловни модели, технолошки информативни листови, вклучувајќи начини за подобар пристап до клиентите за продажба на опремата или системите итн.