Priručnik za zamjenu sistema grijanja – za instalatere, dimnjačare i investitore

Priručnik za profesionalce je fokusiran na posrednike (npr. dimnjačare, instalatere, energetske savjetnike, itd.) i investitore (npr. graditelje zgrada, vlasnike stanova, snabdjevače energijom i operatere daljinskog grijanja, itd.). Izvještaj (na svim jezicima projekta i engleskom) uključuje različite informacije za obje ciljne grupe, o tome zašto promovisati i ulagati u održiva rješenja za grijanje i hlađenje, smjernice za planiranje, česte greške, opcije obuke, mogućnosti finansiranja, poslovne modele, tehničke info listove, itd.

Cookie Consent with Real Cookie Banner