Семинар за тренинг на посредници и инвеститори

Семинарот за обука за посредници и инвеститори беше организиран преку платформата ZOOM на 21.09.2021 година со почеток во 10:00 часот со времетраење од два часа.

Обуката има за цел да ги информира посредниците за опциите за обновливи системи за греење и ладење достапни на пазарот денес, со цел да бидат добро обучени при замена на системи и да можат да ги измерат очекуваните енергетски и финансиски заштеди, но и да ги промовираат општествените придобивки од замената на стар со ефикасен систем за греење и ладење.

Обуката ги информира инвеститорите за економски прашања, најдобри практики и иновативни бизнис модели, како и модели на договори за обновливи решенија за греење и ладење. Идејата беше да се нагласи потребата од директно вклучување и посветеност на посредниците и инвеститорите во замена на неефикасните системи за греење со обновливи.

Беа презентирани многу различни одржливи решенија и обновливи технологии кои веќе се дел од прирачниците на REPLACE. Ситуацијата со греење и ладење во Европската Унија беше прикажана со цел да се охрабрат учесниците да ја забрзаат националната транзиција кон зелена енергија.

Најважната лекција за 25 -те учесници беше како да промовираат и да извлечат максимум од обновливите системи. Советите ќе бидат од огромно значење за присутните во иднина да ја поттикнат замената на неефикасните системи за греење и ладење.

Cookie Consent with Real Cookie Banner