3. sastanak konzorcijuma REPLACE – zahvaljujući Savetodavnom odboru

Treći sastanak konzorcijuma REPLACE održan je 9. i 10. decembra 2020. godine. Konzorcijum planiran za Zagreb, ponovo se sastao online, predstavljajući i raspravljajući o REPLACE rezultatima koji če biti objavljeni tokom 2021. godine, kao što je Kalkulator sistema grejanja, praktični priručnici za potrošače, posrednike i investitore, kao i primeri najboljih praksi iz stvarnog života iz 9 zemalja.

Za kampanje zamene koje će se održati u svim ciljnim regijama 2021. i 2022. godine, konzorcijum je posljednji put mogao imati koristi od saveta koje su članovi Savetodavnog odbora mogli dati o planovima provedbe, analizi okvirnih uslova i izazova, rizicima i mogućnosti u regijama. Tim bi želeo zahvaliti Gerhardu Löffleru (Kancelarija vlade Salzburga, Austrija), Horiji Petran (Nacionalni institut za istraživanje i razvoj u građevinarstvu „URBAN – INCERC“, Rumunjska) i Øyvindu Skreibergu (Stacionarna bioenergija u SINTEF-u, Norveška) na njihovoj dragocenoj podršci.

Cookie Consent with Real Cookie Banner