REPLACE на прв поглед – видеото е веќе достапно

Климатските промени се еден од најважните предизвици со кои се соочуваме денес. Истовремено постои огромна побарувачка на енергија во Европа – имено 50% произлегува од потребите за греење и ладење.

Од видеото може да научите:

  • кои се предизвиците при замена на системите за греење и ладење,
  • каква е мисијата на REPLACE и во кои целни региони проектот е активен,
  • како проектот Ви помага одржливо да се загревате и ладите,
  • и како Вие, Вашиот регион и климата може да имаат корист од REPLACE.

Преводот може да се избере преку „Settings“.

Трет состанок на конзорциумот на REPLACE – благодарност до Советодавниот одбор

Третиот состанок на конзорциумот на REPLACE се одржа на 9-ти и 10-ти декември 2020 година. Иако планиран да се одржи во Загреб, конзорциумот повторно се состана виртуелно, презентирајќи ги и дискутирајќи за активностите во 2021 година, како што е Калкулаторот на системи за греење, прирачници ориентирани кон практиките за потрошувачи, посредници и инвеститори, како и примери за најдобри практики од 9 земји.

Continue reading “Трет состанок на конзорциумот на REPLACE – благодарност до Советодавниот одбор”

Објавен е извештајот D4.1: Матриците за греење ги прикажуваат препорачаните технологии за греење на ОИЕ во различни типови на објекти

Матриците за греење во Извештајот D4.1 даваат првичен преглед кој систем за греење со обновливи извори на енергија или централно греење е најсоодветен за објектите. Презентираните матрици беа прилагодени на локалните услови во однос на структурните и еколошките услови, градежните стандарди и економската одржливост.

Continue reading “Објавен е извештајот D4.1: Матриците за греење ги прикажуваат препорачаните технологии за греење на ОИЕ во различни типови на објекти”

Инвентар на размислувањата и потребите на сите релевантни чинители во целните региони – Извештај D3.1

Како крајните потрошувачи, посредниците и инвеститорите го доживуваат обновливото греење и ладење? Кои извори на информации ги користат? И, какви бариери, предизвици и потреби гледаат во однос на замена на неефикасните системи со одржливи? За одговор на овие прашања беа спроведени бројни интервјуа во сите партнерски региони. Овој извештај обезбедува преглед во различните размислувања и потреби на чинителите и претставува основа за кампањите за замена.

Continue reading “Инвентар на размислувањата и потребите на сите релевантни чинители во целните региони – Извештај D3.1”

Трет состанок на работната група

Третиот состанок на локалната работна група на КАГоП регион беше организиран на 22 декември од страна на SDEWES-Скопје преку платформата ЗООМ. Состанокот се одржа со цел да се валидира нацрт- Акциониот план за кампањите за замена што треба да се спроведат во нашиот целен регион. Вкупно 10 учесници од општините Карпош, Аеродром, Ѓорче Петров, како и претставници од организациите ЦеПроСАРД, Хабитат и ЗЛЕК учествуваа на овој трет состанок.

Continue reading “Трет состанок на работната група”

Втор состанок на работната група

Copyright: SDEWES

Вториот состанок на работната група за КАГоП регионот во рамките на проектот REPLACE беше организиран на 20ти ноември од страна на SDEWES-Скопје. Состанокот се одржа преку ZOOM платформата со цел презентација на минатите и идните активностите на проектот, како и да се одреди кои кампањи за замена ќе се спроведуваат во нашиот целен регион.

Continue reading “Втор состанок на работната група”

REPLACE го поддржува одржливото греење и ладење – алатките се речиси комплетни

REPLACE consortium meeting 16 September 2020

Иако ситуацијата со COVID-19 ги отежнува состаноците, особено на меѓународно ниво, проектот REPLACE напредува постојано. Online состанокот на конзорциумот на 16-ти септември 2020 година потврди: Голем број на практични алатки ќе бидат подготвени наскоро за поддршка на крајните потрошувачи, посредници и инвеститори во нивните активности за замена:

Continue reading “REPLACE го поддржува одржливото греење и ладење – алатките се речиси комплетни”

Објавен е извештајот D2.4: Размена на искуства со претходни кампањи за замена и нивно вградување во програмите за политики, SWOT на олеснителни мерки

Извештајот D2.4 покажува детален преглед на работата што е веќе направена на национално и локално ниво со цел да се заменат неефикасните системи за греење и ладење. Вклучува 22 кампањи за промоција на опрема за греење и ладење што ќе се одвива во регионите на проектот REPLACE, со дополнителни пет кампањи кои се реализирани надвор од целните региони.

Continue reading “Објавен е извештајот D2.4: Размена на искуства со претходни кампањи за замена и нивно вградување во програмите за политики, SWOT на олеснителни мерки”

Објавен е извештајот D2.3: Истражување на постојните активности за одгворо на побарувачката и колективните акции во секторот за греење и ладење и преглед на законските и другите барања и предизвици

Во извештајот D2.3 дадени се информации за состојбата на колективните акции, Заедници за обновлива енергија и Граѓански заедници за енергија. Вкупно, прикажани се 19 активности за одговор на побарувачката и 28 примери за колективни акции во целните земјите на проектот REPLACE.

Continue reading “Објавен е извештајот D2.3: Истражување на постојните активности за одгворо на побарувачката и колективните акции во секторот за греење и ладење и преглед на законските и другите барања и предизвици”

Објавен е извештајот D2.2: Да го направиме греењето и ладењето одржливо – препреки, решенија и најдобри практики

Фокусот на извештајот D2.2 е на правните аспекти кои го попречуваат прифаќањето на пазарот на обновливите системи за греење и ладење. Препреките, нивните причини и последици се главна тема на овој извештај. Сложен проблем се појавува кај зградите на кои се применува Законот за домување. Покрај тоа, споделувањето на одговорности во енергетскиот сектор може да го отежни донесувањето на одлуки на локално ниво. Во таа насока беше испитано и дали постои средина за развој на пазарот на енергетски услуги и дали и како се охрабрува и поддржува употребата и унапредувањето на обновлива енергија.

Земји кои се вклучени во извештајот се Австрија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Германија, Северна Македонија, Србија, Словенија и Шпанија.

Извештајот е достапен на англиски јазик.