Draga energija in visoki stroški ogrevanja: brezplačna orodja, ki vam lahko pomagajo pri zamenjavi ogrevanja – Sporočilo za javnost

Matrika ogrevalnih sistemov prikazuje, kateri ogrevalni sistemi so najprimernejši za določen tip hiše. Kalkulator menjave ogrevalnega sistema vam pomaga določiti letne stroške in poiskati najboljšo rešitev za vašo hišo.

»Cene energije so se v zadnjih dveh letih dvignile za toliko kot v času naftne krize leta 1973. To predstavlja težave za številna gospodinjstva, saj je ogrevanje na olje, zemeljski plin ali premog postalo drago,« pravi Herbert Tretter, ki koordinira EU projekt REPLACE. Da bi se izognili visokim stroškom ogrevanja, je torej smiselno zamenjati stare, neučinkovite in netrajnostne ogrevalne sisteme. »Tisti, ki se ogrevajo na olje, zemeljski plin ali premog, ne le da imajo visoke stroške ogrevanja, ti zastareli ogrevalni sistemi so tudi netrajnosti in spadajo med škodljivejše v naboru razpoložljivih tehnologij za ogrevanja prostorov.« nadaljuje Tretter. Za lažji prehod na nov, podnebju prijazen način ogrevanja sta v okviru EU projekta REPLACE bili razviti dve neodvisni, brezplačni spletni orodji, ki sta na voljo v devetih jezikih.

Matrika ogrevalnega sistema

Matrika prikazuje, kateri ogrevalni sistem je primernejši za določen tip hiše.

Kalkulator menjave ogrevalnega sistema

Kalkulator zamenjave ogrevalnega sistema, prikazuje letne stroške in pomaga najti najustreznejšo rešitev za hišo.

Prenova ovoja stavbe in varčevanje z energijo

Načeloma je pred zamenjavo ogrevalnega sistema najprej potrebna toplotna sanacija objekta. S čimer se lahko prihrani približno polovico energije in s tem posledično tudi stroškov. Splačajo pa se tudi manjši in cenejši ukrepi: »Če je na primer izoliran strop zgornjega nadstropja, lahko prihranimo približno 15 do 20 odstotkov energije za ogrevanje. Ta ukrep lahko pogosto izvedemo celo sami in se povrne v kratkem času,« pravi strokovnjak Herbert Tretter. Poleg tega so na spletni strani REPLACE predstavljene različne najboljše prakse z nasveti in triki: Če na primer temperaturo v prostoru znižate samo za 1 stopinjo, s tem prihranite 6 odstotkov potrebne energije. »Če pozimi termostat nastavite na 21 stopinj namesto na 24 stopinj, porabite 18 odstotkov manj energije.« povzame Tretter.

O projektu REPLACE

Glavni cilj projekta REPLACE je informirati in motivirati ljudi v Evropi, da svoje stare in neučinkovite sisteme ogrevanja zamenjajo z okolju prijaznimi alternativami. To je potrebno za doseganje podnebnih ciljev in neodvisnost Evrope od nafte, premoga in zemeljskega plina. Projekt, ki ga financira EU v okviru programa Obzorje 2020, izvaja Avstrijska agencija za energijo z desetimi partnerji v devetih evropskih regijah z 8 milijoni prebivalcev. Projekt traja do aprila 2023. Posebnost projekta je izbran pristop, kjer so na enem mestu vključeni različni deležniki, kot so politiki, strokovna združenja, dobavitelji energije, končni odjemalci in številni drugi, kar omogoča ustrezen nadaljnji razvoj ukrepov.

https://replace-project.eu

Cookie Consent with Real Cookie Banner