Izveden je bil REPLACE webinar, ki je bil pripravljen v sodelovanju s portalom EU BUILD UP – Ogrevanje in hlajenje na obnovljiv vire energije: zamenjava neučinkovitih sistemov v stanovanjskem sektorju

Spletni seminar REPLACE na temo postopnega opuščanja ogrevalnih sistemov na fosilna goriva je potekal 31.5.2022 v sodelovanju z EU portalom BUILD UP in projektom HARP.

Panelisti so razpravljali o izzivih na področju ogrevanja in hlajenja, ki delujejo na obnovljive vire energije. Od spodaj navzgor: Herbert Tretter (Avstrijska energetska agencija, Avstrija), Vladimir Gjorgievski (SDEWES Center, Severna Makedonija), Angel Nikolaev (Centar za raziskave energije Črnega morja BSERC, Bolgarija), Dražen Balić (Energetski inštitut Hrvoje Požar EIHP, Hrvaška), Ignacio Macías Rodríguez (ESCAN Energy Consulting, Španija), Stefan Drexlmeier (Energiewende Oberland, Nemčija), Federica Sabbati (European Heating Industry EHI, EU), Karina Knaus (Moderator, Avstrijska energetska agencija, Avstrija)

Prvi del webinarja je bil osredotočen na zaključke dveh projektov, ki prikazujeta razmere na področju zamenjav starih sistemov na fosilna goriva s trajnostnimi sistemi ogrevanja. Partnerji REPLACE so predstavili ključna spletna orodja, kot je REPLACE kalkulator – s katerim lahko pripravimo informativni izračun projektov zamenjave ogrevalnih sistemov in dva priročnika, ki izobražujeta končne porabnike in izvajalce storitev o menjavi sistemov ogrevanja. Federica Sabbati je predstavila spletno orodje HARP, ki omogoča uporabnikom, da lahko sami preverijo katero energijsko oznako ima njihov trenutni ogrevalni sistem in tudi kakšne prihranke energije je mogoče doseči z zamenjavo.

Cilj obeh projektov je motivirati končne uporabnike, da svoje stare in neučinkovite sisteme zamenjajo s trajnostnimi ogrevalnimi sistemi, saj so v Evropi neučinkoviti in netrajnostni ogrevalni sistemi še vedno pogosto prisotni.

Na okrogli mizi so udeleženci predstavili stanje na področju ogrevanja v različnih državah in regijah – od zahodne do srednje in jugovzhodne Evrope. Pogovor je potekal tudi o ovirah na področju zamenjav sistemov ogrevanja kot so npr. pomanjkanje inštalaterjev, okrepitev in širitev elektroenergetskega omrežja za zadovoljevanje povpraševanja po električni energiji (npr. zaradi vse večjega povpraševanja po toplotnih črpalkah) in kako nasloviti energetsko revna gospodinjstva (obnove stavb in zamenjave sistemov ogrevanja).

Kot možne rešitve in ukrepe so udeleženci navedli npr. uvajanje novih poslovnih procesov po principu “vse na enem mestu”, eden izmed takih deluje že od junija v Salzburgu in pomaga posameznikom pri enostavnejši izmenjavi informacij med strokovnjaki, izvajalci in posamezniki, ki želijo zamenjati star ogrevalni sistem. V drugem koraku so bili omenjeni pristopi kot npr. rešitve, s katerimi lahko zadovoljimo potrebe končnih uporabnikov po kakovostnih nasvetih in hkrati razbremenimo svetovalne pisarne, npr. z zagotavljanjem spletnih orodij, kot je kalkulator REPLACE, ogrevalne matrike ali priročniki. Na koncu pa je bila izpostavljena tudi energetska kriza (visoke cene energije in energentov, odvisnost od fosilnih goriv, kot so nafta, plin in premog iz Rusije), na katero lahko gledamo tudi kot priložnost za prehod na obnovljive vire energije in trajnostne sisteme.

Webinar je na voljo tudi kot video posnetek.

Dodatne podrobnosti o pogojih, ključnih ugotovitvah, ovirah in rešitvah so na voljo tudi v objavi o spletnemu seminarju REPLACE, ki je potekal aprila 2022 na Svetovnih dnevih trajnostne energije v Welsu v Avstriji.

Predstavitve o dekarbonizaciji sektorja ogrevanja in hlajenja (prof. Neven Duić, Katedra za energetiko, energetiko in okolje Univerze v Zagrebu), REPLACE (Gašper Stegnar, Center za energetsko učinkovitost Institut Jožef Stefan (IJS)), dva priročnika in primeri najboljše prakse (Benedetta di Constanzo, WIP Renewable Energies) in kalkulator REPLACE (Herbert Tretter, Avstrijska energetska agencija) so objavljene v objavi.

Cookie Consent with Real Cookie Banner