Matrika ogrevalnih sistemov, prikaz tehnologij ogrevalnih sistemov na OVE po tipu in kakovosti stavbe – Poročilo D4.1.

Matrike ogrevalnih sistemov v poročilu D4.1 nudijo osnovni pregled ogrevalnih sistemov na obnovljiv (ne fosilni) vir energije, ki so primerni za določen tip stavbe. Matrike so bile prilagojene za regionalne razmere partnerjev projekta in upoštevajo okoljske razmere, gradbene standarde in ekonomsko upravičenost.

Razviti sta bili dve različici ogrevalne matrike za:

  • eno in dvo stanovanjske stavbe, in
  • večstanovanjske stavbe ali bloki

Ogrevalni sistemi na obnovljive vire energije se delijo na sprejemnike sončne energije, ki s pomočjo sončnih sprejemnikov za pripravo sanitarne vodo, služijo kot pomožni vir za ogrevanje prostorov, kotle na lesno biomaso in toplotne črpalke (voda, zemlja, zrak).

Matrike temeljijo na načrtih avstrijske pobude za zaščito podnebja “klimaaktiv”.

Poročilo D4.1 je na voljo v angleščini.

Cookie Consent with Real Cookie Banner