Prezentacija projekta REPLACE na radionicama u Zenici i Travniku

Početkom mjesca juna, Enova tim je imao priliku učestvovati na dvije radionice koje su održane 9.6. u Zenici i 10. 6. U Travniku, pod nazivom “Mogućnosti razvoja koncepta pametnih mreža u elektroenergetskom sektoru Regije – Zeničko-dobojski i Srednjebosanski kanton”.

Glavni cilj radionice bio je pružiti smjernice interesnim stranama po pitanju efikasnog i održivog razvoja elektroenergetskog sistema s aspekta decentralizacije, digitalizacije, dekarbonizacije i demokratizacije uvođenjem koncepta „pametna mreža“ kroz jačanje kapaciteta ključnih sudionika energetskog sektora u vezi mogućnosti uvođenja pametnog upravljanja energijom u svrhu ostvarivanja okolišnih, ekonomskih i socijalnih benefita.

Događaj je imao za cilj uključiti i povezati sve aktere koji imaju direktan ili indirektan uticaja na energetsko planiranje, kao što su: kreatori politika, industrije i akademske zajednice (triple helix), potrošači i drugi akteri, kako bi se uspostavili temelji za uvođenje koncepta pametnih mreža uz osiguravanje energetske nezavisnosti i sigurnosti.

Učesnici radionica imali su priliku kroz interaktivno učešće steći nova znanja o pametnim mrežama sa tehničkog i zakonodavnog aspekta od strane najvećih stručnjaka iz oblasti.

U okviru radionice, predstavnici Enove su govorili na temu “Održivo snabdijevanje toplotnom energijom za “pametnije” gradove u okviru koje je predstavljen i projekat Replace – ciljevi, alati, materijali, aktivnosti i do sada postignuti rezultati. Učesnici su se složili da se u okviru koncepta “pametnih mreža” ne pridaje značajnija pažnja sektoru grijanja koje također igra važnu ulogu u sektoru. U kontektstu pametnih mreža, energetske tranzicije, održivog snabdijevanja energijom, obnovljivih izvora energije, itd., snabdijevanje toplotnom energijom mora biti prepoznato kao jedan od najvažnijih faktora. Prepoznato je da napori koji su uloženi kroz Replace aktivnosti mogu doprinijeti značajnijem prepoznavanju ovog sektora u oblasti energetike ne samo na području Kantona Sarajevo, već cijele Bosne i Hercegovine.

Cookie Consent with Real Cookie Banner