Prvi sastanak lokalne radne grupe u Kantonu Sarajevo

S ciljem da grijanje i hlađenje u evropskim domaćinstvima učinimo efikasnijim, ekonomičnijim i sa manjim utjecajem na okoliš i klimu, krajem juna smo održali prvi sastanak sa predstavnicima lokalne radne grupe Kantona Sarajevo projekta Replace, koji se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije #HORIZON2020!

Sastanku su prisustvovali ključni predstavnici interesnih strana uključujući ministarstva, jedinice lokalnih samouprava, univerziteta, javnih komunalnih preduzeća i instalatera sistema grijanja i hlađenja u Kantonu Sarajevo.  Članovi radne grupe su kroz interaktivnu diskusiju identificirali ključne potencijale i barijere za provođenje kampanje zamjene neefikasnih sistema grijanja i hlađenja, ali i iskazali spremnost i odlučnost u provođenju projektnih aktivnosti koje imaju za cilj podsticanje korištenja obnovljivih izvora energije u Kantonu Sarajevo.

Kao rezultat interaktivne diskusije, članovi radne grupe su izvršili izbor prioritetnih aktivnosti koje će se provoditi u Kantonu Sarajevo i kroz koje će se promovirati korištenje obnovljivih izvora energije.

Nastavit ćemo pratiti status COVID-19 te implementirati projektne aktivnosti prema preporukama Evropske unije i lokalnih vlasti!

Cookie Consent with Real Cookie Banner