REPLACE разказа за отоплението и охлаждането с ВИ в жилищния сектор по време на Световните дни на устойчивата енергия

„Започна още една война, в основата на която са изкопаемите горива… Фактът, че думи като енергийна зависимост, сигурност на доставките, надеждност и ценова стабилност отново придобиват голямо значение, е единственото хубаво нещо в тази ситуация“. С тази препратка към случващото се в Украйна и влиянието му върху европейския енергиен сектор, Доминик Руц (WIP Renewable Energies) приветства над 40-имата участници в семинара на REPLACE, посветен на иновациите. Той се проведе в рамките на Световните дни на устойчивата енергия във Велс, Австрия, на 8 април 2022 г. Партньорите по проекта REPLACE се възползваха от възможността да обменят информация с участниците относно отоплението и охлаждането с възобновяеми енергийни източници в жилищния сектор.

„След като дълго време политическото внимание бе насочено единствено към електроенергията и след това към сектора на мобилността, а секторът на отоплението и охлаждането се пренебрегваше, последиците вече се усещат“, каза Доминик Руц. „Точно оттук започва проектът REPLACE, който насърчава замяната на системите за отопление и охлаждане, използващи изкопаеми горива, със системи, оползотворяващи възобновяема енергия“.

Кръгла маса с участието на представители на регионите на REPLACE: (горе, отляво надясно) Карина Кнаус (Австрийска енергийна агенция, модератор), Самра Муратспахич (Enova, Босна и Херецеговина), Ангел Николаев (ЧИЕЦ, България), Емилия Михайлоска (SDEWES, Северна Македония), Херберт Третер (Австрийска енергийна агенция, Австрия), Инго Бал (WIP Renewable Energies, Германия)

Семинарът представи проекта REPLACE с неговите цели, инструменти и дейности, очерта напредъка в декарбонизацията на сектора на отоплението и охлаждането в Европа и разгледа основните пречки и стимули, както и възможните решения и препоръки за успешното налагане на щадящи климата технологии.

ПроектътREPLACE

В презентацията си за проекта REPLACE, неговият ръководител Херберт Третер (Австрийска енергийна агенция) представи 11-те партньора от 9 държави, благодарение на които REPLACE успява да обхване различни от гледна точка на социално-икономическо и пазарно развитие райони. „Целта е битовото отопление и подгряването на вода в домакинствата да стане независимо от вноса на енергия, а „зелената“ топлина трябва да идва от собствения покрив, градина, земя или местна гора“, както подчерта Третер. Като друга основна част на проекта, освен безплатните инструменти, той представи 9-те регионални работни групи, които активно участват както на пазара на топлинна енергия, така и в разработването на мерките, които се изпълняват в момента.

Декарбонизация на сектора на отоплението и охлаждането – Презентация на проф. Невен Дуич

Проф. Невен Дуич от Катедрата по енергетика, електроинженерство и околна среда към Университета на Загреб направи обзор на декарбонизацията на отоплението и охлаждането в жилищния сектор. Той подчерта, че е наложително декарбонизацията да се случи бързо: „От гледна точка на климата, това трябва да стане до 2040 г. От гледна точка на сигурността на доставките, този срок трябва да бъде още по-кратък, най-добре от следващия отоплителен сезон“.

Проф. Дуич представи четири възможни пътя на декарбонизиране, “като централното отопление е най-универсалният начин за градско отопление, тъй като може да се захранва от множество възобновяеми източници, като например отпадна топлина, слънчева енергия, геотермална енергия, термопомпи, биомаса и др.”, както и термопомпите като индивидуални отоплителни системи. Във връзка с европейската политика (ефективно топлоснабдяване, чл. 24 от преработената Директива относно енергийната ефективност – EED), проф. Дуич представи целите за ефективно централно отопление от 2025 до 2050 г., които показват, че възобновяемите енергийни източници, отпадната топлина и високоефективната топлина от комбинираното производство на енергия трябва да постигнат постоянно нарастващ дял, като след 2035 г. когенерацията в централното отопление да бъде напълно премахната. В допълнение към използването на повече слънчева енергия и съхранение на топлина, проф. Дуич спомена геотермалната енергия като вариант, който е широко достъпен в Европа и е осъществим с оглед на настоящите високи цени на газа и необходимостта от подмяна на газовите котли.

Според заключението на проф. Дуич, „интегрирането на системите на електроенергията, отоплението, охлаждането и транспорта трябва да стане възможно най-скоро. Необходими са евтини и прости интелигентни енергийни системи. Трябва да се съсредоточим върху централното отопление, което е много гъвкаво при интегрирането на различни отоплителни потоци в градските райони, термопомпи в селските и крайградските райони – интегриране на възобновяеми енергийни източници и възобновяема електроенергия. И е важно да се внимава как се използва биомасата – да не се секат дървета за отопление, а да се използва дървесина с по-висока добавена стойност и за отопление да се използва само отпадъчна биомаса.”

Дейности в регионите на REPLACE

Гаспар Стегнар от Центъра за енергийна ефективност в Института Йожеф Стефан (JSI) представи дейностите в регионите на REPLACE за насърчаване постепенното премахване на старите неефективни системи за отопление и охлаждане. Наред с останалото, Стегнар спомена за „обслужването на едно гише“, инициирано от лидера на проекта АЕА в Австрия. Чрез специална интернет платформа заинтересованите лица могат да избират доставчици от региона, предлагащи екологосъобразни отоплителни системи и цялостната им поддръжка.

Или пък участието на българския партньор ЧИЕЦ в увеличаването на субсидията за системи, използващи ВИ до 70 милиона евро и организирането на съвместно закупуване на пелети с цел постигане на по-добри цени. Друг пример е разработването на нова схема за субсидиране в Испания, с която в рамките на няколко месеца жилищни котли с обща мощност 10 MW ще преминат от изкопаеми горива към биомаса. И накрая, кампанията в Словения, където всеки, който кандидатства за екологосъобразно отопление, използва калкулатора за отопление на REPLACE. Освен това, кампанията на JSI “Заменете мазута в името на околната среда” доведе до замяната на над 130 мазутни котела с термопомпи.

Материали, разработени от REPLACE

Бенедета ди Констанцо от WIP Renewable Energies представи безплатните материали, предоставяни от проекта REPLACE на крайните потребители, инсталаторите и инвеститорите: Ръководство за крайните потребители, включващо например ползите от устойчивите отоплителни системи, стъпките за подмяна на отоплението и списък с технологии за отопление, използващи ВИ; Ръководство за инсталатори и инвеститори, което обхваща целия процес по подмяна, посочва грешките, които трябва да се избягват и причините, поради които инвеститорите трябва да се насочат към системи на ВИ; както и колекцията от близо 40 примера за добри практики, които, както подчерта Бенедета ди Костанцо, са „реални истории от живота, които показват, че щадящите климата отоплителни системи са възможни, технически и икономически осъществими“.

Калкулаторът на REPLACE

Херберт Третер демонстрира калкулатора на REPLACE – един от най-важните инструменти, разработени от проекта. „Много неща трябва да се вземат предвид – кои технологии и горива са налични, кои програми за субсидиране могат да се използват и колко високи са разходите за отопление, ако не гледаме само цената на първоначалната инвестиция”, каза той. Калкулаторът трябва да помогне за намирането на най-доброто решение за дадена къща, например съвместно с енергиен консултант или инсталатор.

Кръгла маса на тема: Основни пречки и стимули за навлизането на възобновяемата енергия в сектора на отоплението и охлаждането

Във втората част на семинара се проведе кръгла маса, на която бяха обсъдени основните проблеми и движещи сили за въвеждането на отопление и охлаждане с възобновяеми източници в Югоизточна и Централна Европа.

Кръглата маса, модерирана от Карина Кнаус (Австрийска енергийна агенция), започна с представяне на ситуацията в областта на отоплението и охлаждането в регионите на партньорите. В региона на Сараево (Босна и Херцеговина) почти 100 % от отоплителните системи се захранват с изкопаеми горива, като половината от тях или са присъединени към централна газификационна мрежа, или представляват индивидуални газови отоплителни системи.

В Родопския регион (България), където има много енергийно бедни домакинства, отоплението традиционно се извършва с дърва за огрев в неефективни и замърсяващи печки (70 %), докато дървесните пелети, термопомпите въздух-въздух и слънчевата топлина играят незначителна роля. В региона на KAGoP (Северна Македония) преобладава отоплението с дърва за огрев и електричество, като 25 % от домакинствата в столицата Скопие са свързани към централно топлоснабдяване. В региона на Залцбург 35 % от домакинствата вече се отопляват с екологично чисти централни отоплителни системи. Останалата ¼ от домакинствата, които се отопляват с газ и нафта, могат да получат субсидии за обновяване, но са възпрепятствани от липсата на квалифицирани работници и материали. В Баварския Оберланд (Германия) 80 % от домакинствата все още се отопляват с изкопаеми горива; подобно на Австрия, те също могат да ползват субсидии, но са възпрепятствани от липсата на квалифицирана работна ръка.

В хода на дискусията стана ясно, че покачващите се цени на пелетите и електроенергията в следствие от войната в Украйна имат отрицателен ефект върху дейностите на REPLACE, така че например в Босна и Херцеговина, Северна Македония и България крайните клиенти се връщат към въглищата или дървата за огрев, като по този начин забавят прехода към устойчиво отопление.

Защо промяната все още не се е случила?

Въпросът на Карина Кнаус, защо все още не е настъпила промяна отвъд настоящата ситуация, въпреки че тя е необходима за опазването на климата, получи различни отговори от участниците в кръглата маса.

В Австрия, както и в Германия, субсидиите помагат за постепенното отказване от нафтата и газа и за обновяването на сградите. В същото време недостигът на специалисти, котли и резервни части в момента представлява пречка, поради която не може да се осъществи подмяна на отоплителните инсталации, както заявиха Херберт Третер и Инго Бал. Освен това, както изтъкна Бал, “на пазара има играчи, които обичат да продават изкопаеми горива с отстъпка, което не би било от полза за пазара на възобновяемите енергийни източници”.

Липсата на субсидии за подмяна и обновяване на отоплителните системи, липсата на правни стратегии за обновяване и изискванията към възобновяемите енергийни източници в Северна Македония, България и Босна и Херцеговина играят съществена роля. В социален план в общините липсва подходящо обучен персонал. За промяната ще са необходими финансови и политически мерки.

Възможни решения и инструменти

В края на семинара участниците обсъдиха възможни решения за въвеждане на екологосъобразни системи за отопление и охлаждане. За да се стабилизират цените на пелетите в дългосрочен план, Херберт Третер представи изпитания в Австрия подход за създаване на национални хранилища за съхранение на пелети за нуждите на вътрешното търсене, вместо да се изнасят твърде много пелети. Освен това в момента ще бъдат необходими субсидии за модернизиране на отоплителните системи, особено за домакинствата с ниски доходи. Херберт Третер също така препоръча повече солидарност в рамките на ЕС при прехода към устойчиво отопление.

Самра Муратспахич изрази надежда, че в Босна и Херцеговина ще продължи предоставянето на субсидии и политическите мерки, които се прилагат в момента. Те включват проект в региона, при който за първи път се изплащат субсидии за подмяна на отоплителни системи, както и стратегия за подмяна на отоплителните системи в райони, които са важни за качеството на въздуха.

В Баварския Оберланд добре функционират така наречените селски отоплителни системи, при които земеделските стопани използват собствена дървесина, за да захранват топлоснабдителна микромрежа в своя квартал. Сред доказаните средства са т.нар. „Енергийни каравани“ (консултации и обучения)  и кратките обяснителни видеоклипове, например за кандидатстване за субсидии,консултации, които се разпространяват в районите, нуждаещи се от енергийно ефективно обновяване.

Инструментите на REPLACE, например технологичните информационни листове, примерите за най-добри практики и информационните центрове се оказаха особено полезни за предоставяне на съвети и мобилизиране на хората в Родопския регион, според Ангел Николаев.

От гледна точка на региона на KAGoP в Северна Македония Емилия Михайлоска препоръча изготвянето на стратегически документи в съответствие с целите и мерките на ЕС. Подходящи са субсидиите за пелети, инвертори, обновяване на покриви и фасади, повече субсидии в областта на термопомпите и фотоволтаичните системи, както и за модернизиране на съществуващи сгради.

Заключения и препоръки

Семинарът на REPLACE завърши със заключения и препоръки, представени от Игнасио Масиас (ESCAN Energy Consulting, Испания). Едно от заключенията е фактът, че по-голямата част от населението желае екологосъобразни решения, но първоначалната инвестиция се явява основна пречка. По-добри резултати се постигат при по-добра информираност на заинтересованите страни и потребителите и наличие на финансиране. Липсата на квалифицирана работна ръка е основен ограничаващ фактор.

В същото време съвместните действия, като например австрийската система за обслужване на едно гише, показват възможности за подобрения, например когато работниците демонтират старите отоплителни уреди, като по този начин дават време на обучените водопроводчици да монтират нови системи. Освен това повишаването на цените на изкопаемите горива направи възобновяемите енергийни източници по-конкурентоспособни, но в същото време общата инфлация забави процеса на подмяна.

One Reply to “REPLACE разказа за отоплението и охлаждането с ВИ в жилищния сектор по време на Световните дни на устойчивата енергия”

Comments are closed.

Cookie Consent with Real Cookie Banner