REPLACE highlight u Austriji – Web-based one-stop-shop za zamjenu kotlova na lož ulje i plin pokrenut je sredinom jula 2022

Nakon više od godinu dana konsultacija sa interesnim stranama i rada na implementaciji, po prvi put je u Austriji razvijen web-based one-stop-shop za zamjenu bojlera/kotlova – od sistema grijanja na naftu/plin/direktne električne sisteme grijanja do obnovljivih izvora i sistema daljinskog grijanja.

Mlade porodice koje preuzimaju kuću često nemaju vremena da se izbore sa zamjenom starog sistema grijanja. U takvoj prilici oni ne mogu voditi konsultacije sa mnogim potrebnim obrtima. Istovremeno, stariji ljudi koji žive u kućama izgrađenim 70-ih i 80-ih godina sa starim, dotrajalim kotlom na lož ili plin u podrumu, često nisu spremni na zamjenu. Ponekad se nadaju da će “sljedeća generacija riješiti taj problem”. Kako bi ljudima ponudili sve što im je potrebno za zamjenu grijanja, preko jednog centralnog dobavljača ili jedne kontakt osobe koja koordinira sva pitanja, razvijena je one-stop-shop web aplikacija za zamjenu bojelra/kotla.

Ideja se rodila tokom REPLACE projekta, još 2020. godine, tokom konsultacija sa lokalnom REPLACE radnom grupom u Austriji, koju čine stručnjaci iz oblasti grijanja stambenih objekata. Implementaciju je vodila Austrijska agencija za energiju, uz finansijsku podršku i eksperte Federalnog ministarstva za zaštitu klime i Odsjek za energijsku ekonomiju i energijsko savjetovanje Ureda Pokrajinske vlade Salzburg. Na početku procesa, tri vodeća partnera razvila su sveobuhvatni paket „bez brige“ (eng. All-around carefree package – ARCP) za zamjenu bojlera/kotla. ARCP su uskladili i dogovorili lokalni instalateri, (preko-regionalni) proizvođači kotlova, veletrgovci opreme i kompanije za energijske usluge (ESCO).

Osnovna ideja ARCP-a je da ARCP dobavljač koordinira i nadzire sve obrte preko jedne kontakt osobe, na licu mjesta, i obezbjeđuje sve potrebne ugovore ili djeluje kao generalni izvođač za domaćinstvo. ARCP obuhvata sve usluge potrebne za zamjenu sistema grijanja u 90% slučajeva i definira obavezno osiguranje kvaliteta i kriterije energijske efikasnosti. Kriterijumi uključuju npr. obavezni javni energijski savjet za implementaciju rješenja koja najbolje odgovaraju lokaciji, minimalne mjere energijske efikasnosti/uštede i ponudu mobilnih uređaja za grijanje za hitne kvarove u roku od 24 sata nakon kontakta. Pored toga, mogu se ponuditi dobrovoljne ARCP usluge – uključujući termičku obnovu zgrade/a (komponente), čišćenje podruma ili potkrovlja, fotonaponsku, solarno – termalnu energiju, itd.

Web platforma je puštena u rad online u julu 2022. godine, omogućavajući povezivanje domaćinstava i ARCP dobavljača. Putem jednostavnog obrasca za pretragu, korisnici su u mogućnosti da lako pronađu ARCP dobavljače u blizini, isporučujući usluge identifikovane kao odgovarajuće, ili dodatno potrebne, putem energijskih konsultacija. Platforma je prvobitno razvijena za REPLACE pilot regiju Pokrajine Salzburg i može se proširiti na druge austrijske pokrajine.

Međutim, potencijalni ARCP dobavljači trenutno nerado potpisuju uslove učešća i nude svoje usluge. Zbog energijske krize i velike potražnje za zamjenom kotlova, knjige narudžbi instalatera obično se popunjavaju godinu dana unaprijed. Štaviše, mnoge komponente trenutno mogu biti isporučene tek za 9 do 12 mjeseci, tako da obavezujuće cijene za sada često nisu poznate. Trenutno je teško čak dobiti ponudu od instalatera, bez dugog čekanja; liste čekanja za domaćinstva su uobičajena praksa. Trenutni višak potražnje doveo je do pretvaranja zamjene grijanja u tržište od strane prodavaca, gde instalateri teško mogu da zadovolje potražnju i imaju manje podsticaja da ponude sveobuhvatne usluge zbog nedostatka konkurencije.

ARCP ili uslovi učešća (obavezujući) za ARCP dobavljače, respektivno uključuju stavke i procedure osiguranja kvaliteta. ARCP tako pruža dobru osnovu za zamjenu kotla u energijski siromašnim domaćinstvima u budućnosti, jer ta domaćinstva u Austriji primaju do 100% zamjenske investicije refundirane putem (ograničene) jednokratne subvencije. Procedure osiguranja kvaliteta i obavezne ARCP usluge odgovaraju ovim posebnim zahtjevima. Ostaje nada da će se uslovi na tržištu uskoro opustiti, te će se iskustvo s ovom jedinstvenom pilot akcijom steći u bliskoj budućnosti.

Cookie Consent with Real Cookie Banner