REPLACE poudarki Slovenija: Celostna energetska prenova pripravljena v skladu z REPLACE priporočili – družina iz Ljubljane, Slovenija ne rabi skrbeti za račun za energijo

Eden izmed primerov dobre prakse v Sloveniji je celostna energetska prenova vrstne hiše družine Županič v Ljubljani. Kot je bilo predvideno v projektu REPLACE, je družina vgradila podnebju prijazen sistem ogrevanja, hkrati pa je z ukrepi prenove zmanjšala porabo energije. Hiša se nahaja v strnjenem naselju Ljubljane. Pred dejansko izvedbo del je investitor opravil vse potrebne korake, kot je opisano v priročnikih REPLACE.

Družina je obiskala energetsko svetovalno pisarno kjer je dobila začetne informacije o tem, kako pristopiti k projektu prenove, katere so možnosti glede ogrevalnega sistema in o pridobitvi subvencije. Pri projektiranju so s pomočjo strokovnjaka IJS uporabili REPLACE kalkulator menjave ogrevalnega sistema. Kljub temu, da so že imeli priklop na plinsko toplovodno omrežje, so se na podlagi rezultatov kalkulatorja in podpore strokovnjakov IJS na koncu odločili za investicijo v trajnostni ogrevalni sistem. Proces projektiranja z arhitektom in inženirji je potekal od septembra 2020 do maja 2021, dejanska prenova pa se je začela mesec dni kasneje in je bila zaključena avgusta 2022.

Celovita energetska prenova je vsebovala širok nabor izvedenih ukrepov in je vključevala energetsko prenovo toplotnega ovoja stavbe, vgradnjo energetsko učinkovitejših oken in vhodnih vrat, vgradnjo centralnega prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplote in tudi vgradnjo ogrevalnega sistema – toplotna črpalka zrak voda. Z novim sistemom ogrevanja je bilo vgrajeno tudi talno ogrevanje z nizkotemperaturnim razvodom. Nov način ogrevanja je nadomestil stari kotel na kurilno olje, ki je uporabljal radiatorsko ogrevanje z visokotemperaturnim režimom ogrevanja (temperatura vode na vstopu in izstopu 70/50 °C).

Družina se je že vselila in uživa v toplotnem ugodju, ki ga zagotavlja njihova energetsko učinkovita hiša. Trenutno deluje toplotna črpalka za pripravo tople sanitarne vode, saj do sedaj še ni bilo potrebe po ogrevanju objekta. V trenutni energetski krizi, ko cene plina in drugih energentov nenehno rastejo, je za velik del stavbnega fonda prihodnost negotova. Uporaba toplotne črpalke, kot trajnostni ogrevalni sistem, družini Župančič zagotavlja zadovoljivo toplotno ugodje po nizki ceni.

Cookie Consent with Real Cookie Banner