REPLACE webinar u saradnji s EU portalom BUILD UP – Ka grijanju i hlađenju na obnovljive izvore energije: Zamjena neefikasnih sistema u stambenom sektoru

U maju, EU portal BUILD UP se fokusirao na to kako smanjiti potrošnju energije u zgradama. REPLACE webinar o postepenom ukidanju sistema grijanja na fosilna goriva savršeno se uklapao i isti je održan 31.5.2022 u saradnji sa EU portalom BUILD UP i projektom HARP.

Panelisti su razgovarali o izazovima i pokretačima za upotrebu obnovljivih izvora energije u sektoru grijanja i hlađenja. Odozdo prema gore: Herbert Tretter (Austrijska energetska agencija, Austrija), Vladimir Gjorgievski (SDEWES centar, Sjeverna Makedonija), Angel Nikolaev (Crnomorski energetski istraživački centar BSERC, Bugarska), Dražen Balić (Energetski institut Hrvoje Požar EIHP, Hrvatska), Ignacio Macías Rodríguez (ESCAN Energy Consulting, Španija), Stefan Drexlmeier (Energiewende Oberland, Njemačka), Federica Sabbati (European Heating Industry EHI, EU), Karina Knaus (Moderator, Austrijska energetska agencija, Austrija)

Prvi dio webinara bio je fokusiran na ključne rezultate istraživanja provedenog u okviru projekata te okvirne uslove za zamjenu starih konvencionalnih sistema na fosilnih goriva sa onim na obnovljive izvore. Partneri na REPLACE projektu predstavili su ključne online alate kao što je REPLACE kalkulator za proračun projekata zamjene sistema grijanja ili dva priručnika koji će krajnje korisnike i profesionalce voditi kroz zamjenu. Federica Sabbati predstavila je HARP online alat koji omogućava krajnjim korisnicima i profesionalcima da izračunaju koju energetsku oznaku ima njihov trenutni sistem grijanja i koje se uštede energije mogu postići zamjenom.

Oba projekta imaju za cilj motivisati krajnje korisnike da svoje stare i neefikasne sisteme grijanja zamijene sistemima grijanja sa manjim utjecajem na okoliš i klimu s obzirom na visoku potrošnju energije za grijanje i hlađenje u Evropi (50%) i veliki broj instaliranih neefikasnih sistema (dvije trećine).

Na okruglom stolu koji je uslijedio, učesnici su predstavili trenutno stanje u sektoru grijanja u svojim zemljama i regijama – od Zapadne do Centralne i Jugoistočne Evrope. Također su razgovarali o preprekama za zamjenu sistema grijanja kao što su nedostatak instalatera, jačanje i proširenje mreže električne mreže kako bi se zadovoljile potrebe za električnom energijom npr. sve veći broj toplotnih pumpi, odnosno troškovi zamjene aiatema grijanja i obnove za energetski siromašna domaćinstva.

Kao moguća rješenja i mjere učesnici su naveli npr. novodizajniran one-stop shop, koji olakšava zamjenu sistema grijanja za krajnje kupce u Salzburgu, Austrija, a koji počinje sa radom od juna. Drugi spomenuti pristup bila su rješenja koja mogu zadovoljiti potrebe za informisanjem krajnjih korisnika i istovremeno rasteretiti savjetodavne centre, npr. pružanjem internetskih alata kao što su REPLACE kalkulator, matrice grijanja ili priručnici. Konačno, energetska kriza je također viđena kao prilika za prelazak na obnovljive izvore energije i sisteme sa manjim utjecajem na okoliš i klimu, s obzirom na visoke cijene energije i ovisnost o fosilnim gorivima kao što su nafta, plin i ugalj iz Rusije.

Video snimak webinara je dostupan online.

Više detalja o okvirnim uslovima, ključnim rezultatima, preprekama i rješenjima također su dostupni u prilogu o prvom REPLACE webinaru, koji je održan u aprilu 2022. na Svjetskim danima održive energije u Welsu, Austrija.

Prezentacije o dekarbonizaciji sektora grijanja i hlađenja (prof. Neven Duić), REPLACE (Gašper Stegnar, Centar za energetsku efikasnost Instituta Jožef Stefan (JSI)), dva priručnika i primjeri najbolje prakse (Benedetta di Constanzo, WIP Renewable Energies), i REPLACE kalkulator (Herbert Tretter, Austrijska energetska agencija) su također dostupni.

Cookie Consent with Real Cookie Banner