Skupaj zmoremo več – skupinske kampanje v projektu REPLACE

Skupinska kampanja ponuja cenovno ugodne in tehnološko učinkovite rešitve, hkrati pa je lahko skupinska akcija učinkovit način širjenja informacij o tajnostnem načinu ogrevanja in hlajenja med zainteresiranimi uporabniki.

Na projektnem sestanku 6. aprila 2022 so partnerji REPLACE predstavili možnosti, ki jih izvajajo v svojih regijah.

V Avstriji, je avstrijska agencija za energijo uvedla spletno mesto, ki deluje po principu »one stop shop« in je začela delovati maja. Poskrbljeno je za brezskrbno, neodvisno in brezplačno svetovanje za zamenjavo starega ogrevalnega sistema – vse do namestitve in postavitve novega sistema. Aktivnosti vključujejo tudi kampanjo za opustitev nafte in plina, informativne večere za končne porabnike in podporo pri financiranju.

V Bosni in Hercegovini, ENOVA organizira skupni nakup peletov v občini Ilijaš. Pred začetkom aktivnosti bodo organizirali sestanek predstavnikov lokalnih skupnosti, lokalnih prodajalcev peletov in projektne ekipe, kjer se skupaj dogovorijo o najboljših pogojih za izvedbo te aktivnosti.

Skupni nakup je predviden tudi v Bolgariji in Španiji. V Bolgariji BSERC organizira skupen nakup peletov, s čimer bodo dosegli boljše cene za končne kupce. V Španiji je cilj partnerjev EREN in ESCAN združiti zainteresirane strani z uporabo logističnih proizvodnih centrov in s tem omogočiti ugodnejše cene za skupna dobaviteljska podjetja. Pri takšnem načinu sodelovanja imajo korist kupci in dobavitelji.

V Primorsko-goranski županiji na Hrvaškem namerava EIHP kontaktirati potrošnike in jih spodbuditi k sodelovanju na razpisu za energetsko sanacijo stavb, ki naj bi bil kmalu objavljen za to regijo. Če bi bila zainteresirana večja skupina potrošnikov, bi se EIHP obrnil tudi na proizvajalce peletov in se z njimi dogovoril za še večji skupinski popust.

V Nemčiji je poudarek na daljinskem ogrevanju. V podeželski regiji Zgornje Bavarske so na informativnem dogodku obiskovalci, prejeli nasvete kako na trajnosten način upravljati sistem daljinjskega ogrevanja za večstanovanjske stavbe. Pri izvajanju lahko dobijo tudi podporo, na primer na področju določanja cene ogrevanja ali svetovanju pri načinu financiranju.

V Severni Makedoniji, SDEWES izvaja študijo izvedljivosti za obstoječe zgradbe. Študija bo ocenila ekonomsko izvedljivost skupnega nakupa inverterskih toplotnih črpalk in PV za skupino stanovanj. Hkrati naj bi skupina delovala kot energetska skupnost, ki si med sabo, interno deli električno energijo.

V Sloveniji projektni partner Institut Jožef Stefan organizira skupinski nakup opreme za ogrevanje in hlajenje na obnovljive vire energije. Skupni nakup je del kampanje postopnega opuščanja kurilnega olja, kjer končni potrošniki izvedo več o obnovljivih virih ogrevanja in hlajenja. Ob uspešno izpolnjenem vprašalniku, lahko porabniki prejmejo bon za zamenjavo oljnega kotla s toplotno črpalko. Poleg tega bodo REPLACE vsebine izpostavljene na nacionalnem portalu za »energetska učinkovitost v gospodinjstvih«. Glavno orodje projekta, kot je REPLACE kalkulator, pa bo vključen v nacionalni razpis za subvencije.

Opisani primeri skupinskih kampanj, za spodbujanje trajnostnega prehoda, se lahko uporabi in implementira tudi drugod po svetu.

Cookie Consent with Real Cookie Banner