Spletni video projekta REPLACE

Okoljske spremembe predstavljajo pomemben izziv, na kar pa vpliva tudi vedno večja raba energije. Ogrevanje in hlajenje predstavljata pomemben del rabe energije – v Evropi za to namenimo 50% rabe energije.

REPLACE video izpostavlja:

  • izzive s katerimi se srečujemo, na področju zamenjave ogrevalnih in hladilnih sistemov;
  • poslanstvo projekta REPLACE in ciljne regije v katerih deluje;
  • načine kako trajnostno ogrevati in ohlajevati vašo stavbo;
  • posredne koristi, ki jih projekt REPLACE lahko prinese vam, vaši regiji in okolju.

Ustrezne podnapise izberite v »nastavitvah« videa.

Cookie Consent with Real Cookie Banner