Šta želite znati o ZAMJENI?

Općina Ilijaš pruža veliku podršku aktivnostima u okviru projekta REPLACE u regiji Kantona Sarajevo te provodi i značajnu medijsku kampanju kako bi vijesti o projektu stigle do što većeg broja njihovih stanovnika. U tu svrhu, organiziran je i radijski intervju sa predstavnicima projektnog tima na temu informativnog štanda projekta REPLACE koji je u prostorijama ove opštine bio postavljen u periodu od 31. januara do 7. Cijeli intervju možete poslušati na snimku koji se nalazi ispod.

Cookie Consent with Real Cookie Banner