Конференция за устойчивото отопление и сградно обновяване

От 21-ви до 25-ти юни 2021 г. се проведе онлайн конференция на тема “Обновяване на отопление и сгради с мисъл за бъдещето”, организирана от ЧИЕЦ и За Земята – Приятели на Земята България. Петдневното събитие бе посветено на устойчивото отопление и обновяване на сгради в Централна и Югоизточна Европа, с фокус върху решенията, които осигуряват надеждно, удобно и достъпно отопление за всички и гарантират по-чист въздух и климатично безопасно бъдеще. 

Събитието популяризира преминаването към ефективни решения за битово отопление, базирани на възобновяеми енергийни източници и интегриране на решения за енергийна ефективност на сградите. Акцентът бе поставен върху решения, насочени към домакинствата от средната класа и енергийно бедните домакинства, включително пилотни проекти и нови технологии.

Бяха разгледани следните теми: 

  • Ден 1: Програми с публично финансиране в региона по темите
  • Ден 2: Трансформация и финансиране на централното топлоснабдяване
  • Ден 3: Нови политики и „Вълна на обновяване“
  • Ден 4: Има думата бизнесът в региона – производители на технологии и системи, инсталатори, посредници
  • Ден 5: Качество на въздуха в градовете през призмата на енергийните характеристики на сградите и използването на енергия у дома

Пълният запис на конференцията на английски език е достъпен на https://www.youtube.com .

Cookie Consent with Real Cookie Banner