Ръководство за крайни потребители

Готови сте да замените Вашата система за отопление или охлаждане с чиста и ефективна система? Търсите прости мерки за обновяване, за да спестите енергия и пари? 

Това ръководство на REPLACE ще помогне на домакинствата и собствениците на сгради да вземат информирано решение. Документът предлага на крайните потребители полезна информация относно ползите от подмяната на старите неефективни отоплителни системи, технико-икономическите аспекти на подмяната на системите, стъпки, които трябва да се предприемат, често задавани въпроси, описание на технологии (включително пасивни мерки), допълнителна информация (субсидии, енергийни консултации и др.) на регионално равнище.

Cookie Consent with Real Cookie Banner