Толкова много дейности в регионите на REPLACE!

През последните месеци партньорите по REPLACE бяха изключително заети с разнообразни инициативи и дейности, целящи да мотивират жителите на девет региона от Западна, Централна и Югоизточна Европа да подменят старите и неефективни отоплителни системи. Вижте какво разказаха те по време на виртуалната среща на консорциума, състояла се на 14 февруари 2022 г.

Австрийската енергийна агенция организира услуга за „обслужване на едно гише“, която ще започне да функционира през м. април в Австрия. Чрез тази услуга крайните потребители ще могат да се консултират по въпроси, свързани с подмяната на котли и печки, да търсят доставчици на технологии в района си чрез интернет платформа, като най-напред от тази възможност ще могат да се възползват жителите на провинция Залцбург. Наред с останалото, доставчиците се задължават да инсталират екологосъобразни отоплителни системи и да взимат старите котли, да извършват проверки на отоплението с цел пестене на енергия и да осигуряват временни мобилни контейнери за отопление в случай на повреда на отоплителната система.  

Партньорът от Босна и Херцеговина enova връчи етикети за отопление на сгради изцяло с възобновяема енергия на 12 домакинства от Сараево. За да мотивира още повече хора да преминат към екологосъобразни отоплителни решения, enova организира мащабна медийна кампания в социалните мрежи, пресата, радиото и телевизията. Информационните дни, които се проведоха в десет общини, имаха голям успех и привлякоха над 200 потребители, търсещи информация как да отопляват ефективно жилищата си.

В България, в градовете Смолян и Пазарджик се проведоха изложения, посветени на устойчивото отопление и охлаждане, по време на които гражданите имаха възможност да се запознаят с възможностите за преминаване към по-ефективни и чисти технологии. В момента ЧИЕЦ подготвя предпроектни проучвания за подмяна на отоплението в домакинствата, както и колективна покупка на пелети от няколко домакинства с цел постигане на по-високо качество и по-ниска цена на горивата.

системи за отопление, слънчеви термични системи и термопомпи. Същевременно 30 бъдещи инженери в областта на ОВК посетиха иновативен демонстрационен център за енергийна ефективност и ВЕИ и бяха запознати лично от експертите с модерните екологични технологии за отопление и охлаждане. През пролетта на 2022 г. хърватският институт Хрвойе Пожар  (EIHP) ще предложи дни на отворените врати и посещения на обекти, признати за еталонни, по време на които участниците ще имат възможност да научат и разгледат изпълнени проекти в района на Приморско-горанската жупания.

Отоплителните мрежи играят главна роля в Баварския Оберланд, Германия. Гражданите от региона имат възможност да посетят местните отоплителни мрежи на земеделските производители, които снабдяват с топлина себе си и съседите си. Или общинските топлофикационни мрежи, които са отворени за „подражатели“. Or the networks of municipalities that open their doors to imitators. В рамките на информационния ден, организиран от EWO по темата за топлофикационните мрежи и за бъдещите доставчици на топлинна енергия, експертите от практиката ще споделят мнението си и ще предадат знанията и опита си на заинтересованите страни.

Крайните потребители в Северна Македония вече могат да се консултират по въпросите на устойчивото отопление в информационните центрове на регион КАГоП. Партньорът по REPLACE – SDEWES Скопие предоставя на общините наръчници и технологични описания, и обучава служителите да предават знания на интересуващите се. Виртуален информационен хъб помага за разпространението на тази информация извън границите на региона. В рамките на два уебинара SDEWES Скопие обучи 50 представители на общински администрации, политици, професионалисти и крайни потребители. Още един уебинар е планиран за пролетта на 2022 г. В началото на м. октомври 2021 г. регион КАГоП публикува покана към гражданите, които притежават системи за отопление и охлаждане, оползотворяващи 100% възобновяема енергия, да кандидатстват за зелен етикет в рамките на кампанията „Етикетиране на 100% отопление и охлаждане от ВИ“. Над 80 домакинства отговориха на поканата и изразиха желание да бъдат пример за екологично осъзнати крайни потребители.

EREN и ESCAN организираха в Испания работна среща за професионалисти. Присъстващите 41 участници научиха за чистото отопление – знания, които сега могат да предадат на клиентите си. Партньорите по проекта предоставиха информация за биомасата директно на крайните потребители: 200 къщи и 200 котела получиха информационен етикет. Бяха създадени 10 информационни центъра. EREN разработи нова схема за субсидиране, която помага за преминаването от изкопаеми горива към биомаса на котли с обща инсталирана мощност от 10 MW. Четири видео клипа разглеждат отоплението с биомаса вместо с изкопаеми горива на еднофамилна къща, многофамилна сграда,  частна и публична отоплителна мрежа.

В Словения, благодарение на Института “Йожеф Стефан”, всеки, който иска да кандидатства за субсидия за чисто отопление, автоматично се възползва от калкулатора на REPLACE. Това е така, тъй като органът, който отпуска субсидията, съветва кандидатите да направят предварителни изчисления на проекта си с помощта на калкулатора и да кандидатстват за финансиране, според получената информация за подходящите за техните условия екологосъобразни отоплителни системи. Други 75 посредници използват калкулатора на Replace като бял етикет за своята дейност. А в рамките на колективно действие 134 маслени котела ще могат да се заменят с термопомпи, при заложена цел за 100 котела.

Кампаниите на REPLACE ще се провеждат в деветте региона на проекта до м. август 2022 г. Какво е планирано за Вашия регион можете да научите от партньорите по проекта.

Cookie Consent with Real Cookie Banner