Mnogo toga se dešava u REPLACE regijama! Na sastanku konzorcija dat je osvrt na akcije zamjene kotlova i peći

14. februara 2022. održan je sastanak konzorcija projekta REPLACE, koji je dao impresivan pregled kako ljudi u devet ciljnih regija Zapadne, Centralne i Jugoistočne Evrope trenutno mogu imati koristi od akcija zamjene sistema grijanja.

Platforma za zamjenu kotlova i peći u Austriji, koju je pokrenula Austrijska energetska agencija, počet će s radom u aprilu. Krajnji korisnici će moći koristiti novu internet platformu pilot inicijative, prvo u pokrajini Salzburg, kako bi odabrali prodavača i instalatera sistema grijanja u svojoj blizini. Ponuđači koji su dio ove platforme, između ostalog, obavezuju se da će instalirati sisteme grijanja koji nisu štetni po okoliš i klimu te da će preuzeti stari kotao. Pored toga, oni će vršiti održavanje sistema radi ušteda energije i obezbijediti mobilni spremnik za grijanje u slučaju kvara na sistemu grijanja, kako bi se premostilo vrijeme potebno za zamjenu sistema. 

U Kantonu Sarajevo u Bosni i Hercegovini, projektni partneri iz Enove su već označili 12 objekata koji se griju na 100% obnovljivu energiju. Kako bi motivisali još više ljudi da zamijene svoje sisteme grijanja, Enova je organizirala veliku medijsku kampanju putem društvenih mreža, medija i intervjua na radiju i televiziji, s ciljem informisanja što većeg broja građana  Kantona Sarajevo i šire. Sedam dana informativnog štanda u općini je donio veliki uspjeh i privukao više od 200 zainteresiranih građana koji su dobili korisne informacije.

U Bugarskoj, REPLACE projektni partner BSERC je bio direktno uključen u povećanje ukupne subvencije za sisteme grijanja na obnovljive izvore energije na nacionalnom nivou i to za sedam puta, sa 10 na 70 miliona eura. Kako bi se krajnji korisnici snabdili certificiranim i okolišno prihvatljivim peletom za nadolazeću zimu, BSERC u ljeto 2022. godine organizuje zajedničku kupovinu peleta u dvije općine, što će se također pozitivno odraziti na cijenu i donijeti značajne uštede.

U Hrvatskoj, partnerska organizacija REGEA je pomogla 100 krajnjih korisnika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj da dobiju subvencije za zamjenu starih sistema grijanja sa novim i okolišno prihvatljivim te su tako mogli da kupe sisteme na solarne kolektore, toplotne pumpe, itd. Istovremeno, 30 budućih inženjera grijanja moglo je učestvovati u obilasku inovativnog demo centra za energijsku efikasnost i obnovljive izvore energije te se iz prve ruke upoznati s tehnologijama grijanja sa niskim utjecajem na klimu. U proljeće 2022. godine, partner EIHP će provesti aktivnosti dane otvorenih vrata i studijske posjete primjerima najbolje prakse, gdje će interesne strane imati priliku da vide već implementirane nove sisteme grijanja u regiji Primorsko-goranske županije.

U Bavarskom Oberlandu u Njemačkoj, mreže grijanja igraju glavnu ulogu. U Oberlandu zainteresirani mogu posjetiti lokalne toplotne mreže poljoprivrednika koji opskrbljuju toplotom sebe i svoje susjede. Također, mogu posjetiti i mreže općina koje otvaraju svoja vrata svima koji žele replicirati ovu ideju. Na EWO-ovom informativnom danu na temu toplotnih mreža i budućih dobavljača toplotne energije, predavači će prenijeti svoje znanje i iskustvo svim zainteresiranim.

U Sjevernoj Makedoniji, krajnji korisnici u regiji KGoP već sada mogu dobiti informacije o održivom grijanju na info štandovima. U prostrojima općina, projektni partner SDEWES-Skoplje obezbjeđuje materijale kao što su priručnici i info listovi te vrši obuku zaposlenika koji dalje mogu prenijeti znanje. Virtuelni info centar upotpunjuje ponudu i omogućava informisanje šire javnosti izvan regije. Na dva webinara, SDEWES-Skopje je također prenio znanje na ukupno 50 učesnika iz općina, predstavnika viših vlasti, stručnih lica i krajnjih korisnika. Još jedan webinar planiran je za proljeće 2022. Početkom oktobra 2021. godine u okviru kampanje „Grijemo se na 100% obnovljive izvore energije“, KAGoP regija je pokrenula poziv i objavila ga na web stranicama općina, kako bi građani koji poseduju sisteme grijanja na 100% obnovljive izvore energije mogli da se prijave i budu nagrađeni zelenom naljepnicom. Odziv je bio zaista zadovoljavajući, jer je gotovo 80 građana bilo zainteresovano i voljno da predstavljaju pozitivan primjer ekološki osvještenih građana.

U Španiji, projektni partneri EREN i ESCAN su organizirali radionicu za za stručna lica na kojoj je 41 učesnik  stekao nova znanja o sistemima grijanja sa niskim utjecajem na klimu – znanje koje sada mogu prenijeti svojim kupcima. Projektni partneri posebno radili na promociji i informisanju o benefitima biomase te je 200 objekata i 200 kotlova dobilo informativne oznake. Promocija projektnih aktivnosti je vršena i putem 10 info štandova. Nova shema subvencija koju je razvio EREN pomaže da se u roku od nekoliko mjeseci ukupno 10 MW kapaciteta kotlova u stambenim objektima prebaci sa fosilnih goriva na biomasu. Pripremljena su i četiri videa koja se bave upotrebom biomase za grijanje u stambenim objektima, višeetažnim objektima, privatnoj i javnoj mreži grijanja, umjesto korištenja fosilnih goriva.

U Sloveniji, kroz zalaganje projektnog partnera Instituta Jožef Stefan, svi koji žele da apliciraju za subvenciju za uvođenje grijanja koje nema štetan utjecaj na okoliš, imaju koristi od REPLACE kalkulatora. To je zato što kancelarija koja dodjeljuje subvenciju, savetuje podnosioce zahtjeva da unaprijed izračunaju osnovne podatke koristeći kalkulator za grijanje. Na taj način mogu dobiti informacije o sistemima grijanja koji su pogodni za njihovo objekat i ostvariti pravo na sredstva za finansiranje. Pored toga, 75 posrednika koristi Replace Calculator kao “bijelu etiketu” za svoje poslovanje. U zajedničkoj akciji bit će zamijenjena 134 kotla na lož ulje, dok je cilj bio 100 kotlova.

REPLACE kampanje se odvijaju u 9 projektnih regija do avgusta 2022. Saznajte od partnera na projektu  šta se do tada planira u vašoj regiji.

Cookie Consent with Real Cookie Banner