Mnogo toga se dešava u REPLACE regijama! Na sastanku konzorcija dat je osvrt na akcije zamjene kotlova i peći

14. veljače 2022. održan je sastanak konzorcija projekta REPLACE, koji je dao impresivan pregled kako ljudi u devet ciljnih regija Zapadne, Centralne i Jugoistočne Evrope trenutno mogu imati koristi od akcija zamjene sustava grijanja.

U travnju sa radom počinje platforma za zamjenu kotlova i peći u Austriji, a koja je pokrenuta od strane Austrijske agencije za energiju. Krajnji korisnici će moći koristiti novu internet platformu pilot inicijative, najrpije u pokrajini Salzburg, kako bi odabrali prodavača i instalatera sustava grijanja u svojoj blizini. Ponuditelji koji su dio ove platforme, između ostalog, obavezuju se ugraditi sustave grijanja koji nisu štetni po okoliš i klimu te da će preuzeti stari kotao. Osim toga, oni će vršiti održavanje sustava radi ušteda energije i obezbijediti mobilni spremnik za grijanje u slučaju kvara na sustavu grijanja, kako bi se premostilo vrijeme potebno za zamjenu sustava. 

U Kantonu Sarajevo u Bosni i Hercegovini, projektni partneri iz Enove su već obilježili 12 objekata koji se griju na 100% obnovljivu energiju. Kako bi motivirali još više ljudi da zamijene svoje sustave grijanja, Enova je organizirala veliku medijsku kampanju putem društvenih mreža, medija i intervjua na radiju i televiziji, s ciljem informiranja što većeg broja građana  Kantona Sarajevo i šire. Sedam dana informativnog štanda u općini je donio veliki uspjeh i privukao više od 200 zainteresiranih građana koji su dobili korisne informacije.

U Bugarskoj, REPLACE projektni partner BSERC je bio izravno uključen u povećanje ukupne subvencije za sustave grijanja na obnovljive izvore energije na nacionalnoj razini i to za sedam puta, sa 10 na 70 miliona eura. Kako bi se krajnji korisnici snabdili certificiranim i ekološki prihvatljivim peletom za nadolazeću zimu, BSERC u ljeto 2022. godine organizira zajedničku kupovinu peleta u dvije općine, što će se također pozitivno odraziti na cijenu i donijeti značajne uštede.

U Hrvatskoj, partnerska organizacija REGEA je pomogla 100 krajnjih korisnika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj da dobiju subvencije za zamjenu starih sustava grijanja sa novim i ekološki prihvatljivim te su tako mogli da kupe sustave na solarne kolektore, toplotne pumpe, itd. Istovremeno, 30 budućih inženjera grijanja moglo je sudjelovati u obilasku inovativnog demo centra za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije te se iz prve ruke upoznati s tehnologijama grijanja sa niskim utjecajem na klimu. U proljeće 2022. godine, partner EIHP će provesti aktivnosti dane otvorenih vrata i studijske posjete primjerima najbolje prakse, gdje će zainteresirane strane imati priliku da vide već implementirane nove sustave grijanja u regiji Primorsko-goranske županije.

U Bavarskom Oberlandu, Njemačka, mreže grijanja igraju glavnu ulogu. U Oberlandu zainteresirani mogu posjetiti lokalne toplinske mreže poljoprivrednika koji opskrbljuju toplinom sebe i svoje susjede. Mogu posjetiti i mreže općina koje otvaraju svoja vrata svakome tko želi replicirati ovu ideju. Na EWO informativnom danu na temu toplinskih mreža i budućih opskrbljivača toplinskom energijom predavači će prenijeti svoja znanja i iskustva svim zainteresiranima.

U Sjevernoj Makedoniji, krajnji korisnici u regiji KGoP već sada mogu dobiti informacije o održivom grijanju na info štandovima. U prostrojima općina, projektni partner SDEWES-Skoplje obezbjeđuje materijale kao što su priručnici i info listovi te vrši obuku uposlenika koji dalje mogu prenijeti znanje. Virtuelni info centar upotpunjuje ponudu i omogućava informiranje šire javnosti izvan regije. Na dva webinara, SDEWES-Skopje je također prenio znanje na ukupno 50 sudionika iz općina, predstavnika viših vlasti, stručnih lica i krajnjih korisnika. Još jedan webinar planiran je za proljeće 2022. Početkom listopada 2021. godine u okviru kampanje „Grijemo se na 100% obnovljive izvore energije“, KAGoP regija je pokrenula poziv i objavila ga na web stranicama općina, kako bi građani koji poseduju sustave grijanja na 100% obnovljive izvore energije mogli da se prijave i budu nagrađeni zelenom naljepnicom. Odziv je bio zaista zadovoljavajući, jer je gotovo 80 građana bilo zainteresirano i voljno da predstavljaju pozitivan primjer ekološki osvještenih građana.

U Španiji, projektni partneri EREN i ESCAN su organizirali radionicu za stručna lica na kojoj je 41 sudionik  stekao nova znanja o sustavima grijanja sa niskim utjecajem na klimu – znanje koje sada mogu prenijeti svojim kupcima. Projektni partneri posebno radili na promociji i informiranju o benefitima biomase te je 200 objekata i 200 kotlova dobilo informativne oznake. Promocija projektnih aktivnosti je vršena i putem 10 info štandova. Nova shema subvencija koju je razvio EREN pomaže da se u roku od nekoliko mjeseci ukupno 10 MW kapaciteta kotlova u stambenim objektima prebaci sa fosilnih goriva na biomasu. Pripremljena su i četiri videa koja se bave upotrebom biomase za grijanje u stambenim objektima, višeetažnim objektima, privatnoj i javnoj mreži grijanja, umjesto korištenja fosilnih goriva.

U Sloveniji, kroz zalaganje projektnog partnera Instituta Jožef Stefan, svi koji žele da apliciraju za subvenciju za uvođenje grijanja koje nema štetan utjecaj na okoliš, imaju koristi od REPLACE kalkulatora. To je zato što kancelarija koja dodjeljuje subvenciju, savetuje podnosioce zahtjeva da unaprijed izračunaju osnovne podatke koristeći kalkulator za grijanje. Na taj način mogu dobiti informacije o sistemima grijanja koji su pogodni za njihovo objekat i ostvariti pravo na sredstva za finansiranje. Pored toga, 75 posrednika koristi Replace Calculator kao “bijelu etiketu” za svoje poslovanje. U zajedničkoj akciji bit će zamijenjena 134 kotla na lož ulje, dok je cilj bio 100 kotlova.

REPLACE kampanje se odvijaju u 9 projektnih regija do kolovoza 2022. Saznajte od partnera na projektu  šta se do tada planira u vašoj regiji.

Cookie Consent with Real Cookie Banner