Analiza mišljenja i potreba svih interesnih strana u ciljnim regijama – Izvješće D3.1

Kako krajnji potrošači, posrednici i investitori doživljavaju grijanje i hlađenje na obnovljive izvore energije? Koje izvore informacija koriste? I na koje prepreke, izazove i potrebe obraćaju pažnju u pogledu zamjene neefikasnih sustava održivim? Obavljeni su brojni intervjui u svim partnerskim regijama. Get more information about the bonanza slot free play. Odgovarajuće Izvješće D3.1 daje uvid u način razmišljanja i potrebe interesnih strana i čini osnovu za REPLACE kampanje.

Ključni nalazi uključuju npr. da još uvijek postoje zamjene za slične sustave na polju nafte, a posebno prirodnog plina, jer su potrošači navikli na ove sustave. Nadalje, trenutna pandemija Covid-19 dovodi do tržišne situacije s niskim cijenama mazuta i prirodnog plina, što trenutno predstavlja izazov za klimatski prihvatljiviju infrastrukturu grijanja u stambenom sektoru. Ipak, intervjui su takođe pokazali da postoji velika želja svih zainteresiranih strana za poboljšanje zamjene starih sustava grijanja novim koji su okolišno prihvatljiviji i imaju manju potrošnju energije. Postoji velika svijest o implikacijama i utjecajima starih i novih sustava grijanja. A ta svijest se čak povećava sa mlađim generacijama koje se sve više uključuju.

Nalazi iz intervjua i glavni zaključci prikazani su za REPLACE ciljne regije u Austriji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Njemačkoj, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Sloveniji i Španiji.

Izvješće je dostupno na engleskom jeziku.

Cookie Consent with Real Cookie Banner