Drugo projektno srečanje REPLACE – virtualno in produktivno

Drugo REPLACE konzorcijsko srečanje je potekalo 19. – 20. maja 2020. Prvotno je bilo srečanje načrtovano v eni izmed partnerskih regij projekta – bavarska Oberland v Nemčija. Zaradi prilagajanja na razmere Covid19 je bilo prizorišče virtualno, kjer pa je bilo dobro poskrbljeno za produktivno sodelovanje. Poleg 12 projektnih partnerjev je lahko ekipa tokrat pozdravila tudi tri člane svetovalnega odbora:

Gerhard Löffler iz urada države Salzburg in vodja oddelka za energetsko ekonomijo in energetsko svetovanje. Horia Petran, višja znanstvena raziskovalka in koordinatorka romunskega središča gradbenega znanja v Nacionalnem inštitutu za raziskave in razvoj v gradbeništvu „URBAN – INCERC“. In Øyvind Skreiberg iz Norveške, glavni znanstvenik stacionarne bioenergije v SINTEF-u.

Več kot dobrodošli nasveti članov odbora bodo pripomogli pri nadaljnjem delu skupine REPLACE, predvsem na področjih kot so: raziskave pogojev za dekarbonizacijo področja ogrevanja in hlajenja, raziskave percepcije uporabnikov naprav, interesov in potreb ciljnih skupin REPLACE, razvoj instrumentov pri kampanjah za zamenjavo sistemov (kot so matrika ogrevalnega sistema), smernice za potrošnike, posrednike in vlagatelje ter zbiranje primerov najboljših praks. Ključna tema srečanja je bila tudi oblikovanje lokalnih delovnih skupin v vsaki izmed projektni regiji, ki bodo podprle pripravo in usmerjanje regionalnih kampanj za zamenjavo naprav za ogrevanje in hlajenje.

Cookie Consent with Real Cookie Banner