Objavljeno poročilo D2.1: Ocena politik in obeti za trajnostno ogrevanje in hlajenje v izbranih evropskih regijah

Poročilo D2.1 predstavlja pregled strategij, ukrepov in instrumentov politik, povezanih z področjem ogrevanja in hlajenja. Za vsako od projektnih regij so v poročilu opredeljeni glavni dejavniki in ovire, ki so povezani z zamenjavo naprav za ogrevanje in hlajenje, ter predstavi zgodbe o uspehu projektov/instrumentov za zamenjavo teh naprav. V poročilu je izpostavljenih pet ključnih izzivov za izvajanje zamenjav naprav npr. boljša ozaveščenost končnih potrošnikov o bolj informiranih odločitvah in regulativnih določbah, ki zagotavljajo jasno načrtovanje in mejnike v procesu opustitve fosilnih goriv in neučinkovitih ogrevalnih sistemov.

Države, zajete v poročilu, so Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nemčija, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija in Španija.

Poročilo je na voljo v angleščini.

Cookie Consent with Real Cookie Banner