Objavljeno poročilo D2.2: Naj bo ogrevanje in hlajenje trajnostno- ovire, rešitve in najboljše prakse

Poročilo D2.2 je osredotočeno na tematiko prepoznavanja ovir pri sprejemanju tehnologij sistemov hlajenja in ogrevanja na obnovljive vire energije (ovire na tem trgu, njihovi vzroki ter posledice). Za specifičen primer so se izkazale večstanovanjske stavbe za katere velja stanovanjski zakon in je zato za njih potrebna posebna obravnava. Poleg tega lahko delitev odgovornosti v energetskem sektorju otežuje sprejemanje odločitev na lokalni ravni. V tem okviru je bilo preučeno, ali obstaja ustrezno okolje za razvoj trga z energetskimi storitvami in ali se (ter na kakšen način) spodbuja in podpirat uporaba obnovljivih virov energije. Druge teme so navzkrižje interesov med lastniki stanovanj in najemniki, ovire, ki se nanašajo na odločanje, uvedeno v najemnem zakonu, in financiranje spodbud.

Države, zajete v poročilu, so Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nemčija, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija in Španija.

Poročilo je na voljo v angleščini.

Cookie Consent with Real Cookie Banner