Objavljeno poročilo D2.3: Raziskava o obstoječem stanju ukrepov in skupinskih akcijah na področju ogrevanja in hlajenja ter pregled pravnih in drugih zahtev/izzivov na tem področju

Poročilo D2.3 prikazuje pregled preteklih skupinskih akcij ter vlogo lokalnih in nacionalnih energetskih skupnosti. Skupaj je prikazanih 19 tipov ukrepov, ki so bili oblikovani kot odziv na 28 primerov skupinskih akcij v ciljnih državah REPLACE.

V ciljnih državah REPLACE so pristopi, kako nasloviti ukrepe v panogi hlajenja in ogrevanja različni. Od vplivanja na vedenje porabnikov pri ogrevanju z različnimi tarifami na Hrvaškem, preko upravljanja špic v električnem toku (PV električne energije) s proizvodnjo tople vode v Bolgariji, do uporabe pametnih števcev v omrežju toplote v Avstriji za optimizacijo porabe, ki hkrati omogoča tudi nadzor obremenitve v stanovanjskem kompleksu s 133 stanovanjskimi enotami. O drugih zanimivih konceptih so poročali iz drugih držav projekta.

Kar zadeva kolektivne akcije je bilo prepoznanih več zanimivih pobud, ki zajemajo npr.: BENÖ – Bioenergija Spodnja Avstrija (Avstrija), združuje znanja različnih področij za uspeh kmetijskih zadrug za skupinski nakup izolacije. In tudi skupinski nakupi sistemov ogrevanja na OVE (Avstrija, Severna Makedonija in Srbija) ter nakup hidroelektrarne s strani OVE zadruge, ki letno dosega zmanjšanje 4.000 t CO2-eq.

Države, zajete v poročilu, so Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nemčija, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija in Španija.

Poročilo je na voljo v angleščini.

Cookie Consent with Real Cookie Banner