Objavljeno poročilo D2.4: Izmenjava izkušenj s preteklimi kampanjami zamenjav sistemov za ogrevanje in hlajenje in njihovo vpetost v programe, SWOT olajševanja ukrepov

Poročilo D2.4 prikazuje pregled dosedanjega dela na področju zamenjav neučinkovitih ogrevalnih in hladilnih sistemov (državna in lokalna raven). Vključuje 22 kampanj znotraj REPLACE regij, ki naslavljajo zamenjavo opreme za ogrevanje in hlajenje ter pet dodatnih kampanj, ki so se odvijale zunaj ciljnih regij.

Kampanje za zamenjavo znotraj ciljnih regij REPLACE kažejo številne različne pristope, ki stremijo k skupnemu cilju. Kot na primer direkten pristop – zamenjava neučinkovite opreme, posreden pristop – z osnovnim spodbujanjem energetske učinkovitosti z dogodki (dnevi odprtih vrat) ali s splošnimi finančnimi spodbudami na nacionalni ali lokalni ravni. Ključni pristopi kampanj so predstavljeni v poročilu. Kampanje REPLACE bodo lahko črpale znanje iz že izvedenih kampanj znotraj in zunaj ciljnih regij REPLACE.

Države, zajete v poročilu, so Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nemčija, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija, Španija, poleg tega pa Češka republika, Danska in Združeno kraljestvo.

Poročilo je na voljo v angleščini.

Cookie Consent with Real Cookie Banner